Onderzoek sociaal ondernemerschap

Uniek wetenschappelijk onderzoek naar de kansen en succesfactoren van sociaal ondernemerschap

Deze maand start er op het gebied van sociaal ondernemerschap een bijzonder wetenschappelijk praktijkonderzoek. Een sterke samenwerking tussen Impact Centre Erasmus, Social Enterprise NL, Hogeschool Rotterdam en Rotterdam School of Management. Gezamenlijk gaan de partijen voor de eerste keer concreet op zoek naar antwoorden die sociale ondernemers verder kunnen helpen bij bedrijfskundige en economische uitdagingen, en of MVO-bedrijven kunnen opschuiven richting sociale ondernemingen.

“Sociaal ondernemen is ondernemen met een maatschappelijke missie. Een financieel zelfvoorzienende onderneming met een dienst of product waarmee een maatschappelijke meerwaarde wordt gecreëerd. Alleen blijkt het bereiken van die maatschappelijke doelen vaak lastiger dan gedacht, het is niet vanzelfsprekend om tegelijk bedrijfseconomisch- en maatschappelijk sterk te zijn.” In diverse publicaties naar sociaal ondernemerschap gaat het vaker om de beoogde maatschappelijke impact en bijbehorende activiteiten, dan het over het bedrijfseconomisch fundament gaat. Volgens Hillen is hier echter wel vraag naar: “Sociaal ondernemers zijn op zoek naar wetenschappelijk en praktisch onderbouwd inzicht op dit gebied. Aan welke knoppen moeten zij draaien om succesvol te zijn, in maatschappelijke en financiële zin, en hoe houd je die in balans?”

Kansen en valkuilen

De samenwerkende partijen gaan in hun onderzoek op een aansprekende, stimulerende en prikkelende manier antwoord geven op vragen als: wat is sociaal ondernemen en welke verschijningsvormen zijn er? Wat zijn de succesfactoren en wat zijn de ‘best practices’? Wat zijn de kansen, de belemmeringen, de valkuilen en wat is de maatschappelijke waarde die sociaal ondernemerschap creëert? De antwoorden moeten leiden tot beantwoording van de hoofdvraag: waarom en hoe kunnen bestaande bedrijven meer sociaal-maatschappelijk gericht worden? De resultaten zijn gericht op verschillende typen ondernemingen, van sociale ondernemers die door willen groeien in schaalgrootte tot en met MVO-bedrijven die hun proces willen vermaatschappelijken.

Wetenschappelijk en praktisch oogpunt

Door de unieke combinatie van samenwerkende partijen, wordt dit onderzoek vanuit een praktisch en wetenschappelijk oogpunt benaderd. Onderzoeksleider Dr. Karen Maas - directeur van Impact Centre Erasmus - is erg blij met deze krachtige samenwerking. “Hierdoor worden de kansen van sociaal ondernemerschap op een volledige manier onderzocht en zijn de resultaten overtuigend te vertalen naar de praktijk.” Door middel van deskstudies, questionnaires en casestudies worden er tijdens dit onderzoek meerdere methoden toegepast om analyses te versterken en conclusies te toetsen op basis van een analytisch raamwerk. Maas concludeert: “Op die manier kunnen we een praktische, wetenschappelijke en onderbouwde bijdrage leveren aan de potentie van sociaal ondernemen. Door succesfactoren, barrières en mogelijke oplossingen te destilleren.”

Over Impact Centre Erasmus (ICE)

Het Impact Centre Erasmus is een onderzoekscentrum van de Erasmus Universiteit en gebruikt haar wetenschappelijke kennis om complexe metingen op het gebied van impact te doen, het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over impact meting verder te brengen en daarnaast het belang van impact denken, meting en sturing meer op de kaart zetten.

Over Social Enterprise NL
Social Enterprise NL is het landelijke platform dat sociale ondernemingen vertegenwoordigt, verbindt en ondersteunt. De stichting is aanjager van de groeiende beweging van sociaal ondernemers die steeds meer maatschappelijke en economische impact creëren.

Over Rotterdam School of Management

In meer dan veertig jaar is Rotterdam School of Management, de internationale business school van de Erasmus Universiteit, uitgegroeid tot een van Europa’s meest vooraanstaande businessopleidingen.

Over Hogeschool Rotterdam

Met meer dan 35.000 studenten en 3.000 werknemers, is er binnen de Hogeschool Rotterdam een flinke hoeveelheid theoretische kennis en praktische daadkracht aanwezig. De Hogeschool is daarmee de perfecte schakel bij dit nieuwe onderzoek naar sociaal ondernemerschap.