Blijf uzelf ontwikkelen met een impact opleiding

Er vindt een transformatie plaats in onze huidige arbeidsmarkt. Het is in toenemende mate belangrijk om goede en actuele kennis te hebben rond meervoudige waardecreatie en bredere (bedrijfs)economische begrippen. Door het creëren van impact maakt u indruk en invloed in onze huidige samenleving. Langzaam maar zeker vindt er een transformatie plaats in onze economie. Deze transformatie vindt plaats in onze economie en tegelijkertijd ook buiten Nederland, over de rest van de wereld. Dit betekent dat impact een steeds belangrijkere factor wordt voor organisaties, waar ook ter wereld. De focus ligt steeds meer op zowel het hergebruiken van producten, als een positieve invloed hebben op de maatschappij. Maar wat houdt het precies in en hoe voert u dit uit in de praktijk? Lees snel verder voor meer informatie.

Toegevoegde waarde

Organisaties vinden het belangrijk om te voldoen aan de eisen van zowel de kritische werknemer, als de bewuste consument. Dat ziet u bijvoorbeeld aan het steeds groter wordende aanbod van MVO-organisaties. Steeds meer organisaties maken ruimte voor het creëren van impact in hun strategie. Concreet houdt dit in dat deze bedrijven op lange termijn willen bijdragen aan een positieve verandering in de maatschappij. De invloed op deze transformatie moet impactvol zijn. Dat is het enkel en alleen wanneer de aanpassingen goed zijn gedaan. Oftewel, ze moeten meetbaar en doelgericht zijn. Alleen dan voegt een bedrijf ook echt waarde toe.

Om dit te realiseren is het belangrijk het begrip ‘impact’ te begrijpen. Marjelle Vermeulen, onderzoeker en PhD kandidaat gebruikt de volgende betekenis voor impact: "Sociale impact is “het deel van het totale resultaat dat is gebeurd als gevolg van de activiteit van een organisatie, boven en buiten wat er hoe dan ook zou zijn gebeurd" (Clark, Rosenzweig, Long, & Olsen, 2004, p. 7). Social impact beoordeling helpt om te conceptualiseren wat er kan gebeuren als een interventie wordt geïmplementeerd (Partal & Dunphy, 2016).” Door te kiezen voor deze specifieke definitie van het woord, kunt u sturing geven aan uw organisatie.

Opleidingen

Het is belangrijk dat de keuzes van een organisatie bewust en doordacht zijn. Om impact in uw bedrijf te implementeren, is de noodzaak om kennis hierover te hebben enorm groot. De juiste scholing en uitwisseling van ideeën met experts en peers is dan ook essentieel.

Naast de financiële belangen hebben bedrijven ook andere verantwoordelijkheden. Alle bedrijven krijgen naast het financieel belang ook te maken met uitdagingen zoals klimaatverandering, tekort aan materialen en energie, water, veiligheid, gezondheid en ketenverantwoordelijkheid. Ook worden steeds hogere eisen gesteld aan de sociale en ecologische voetafdruk van organisaties, overheden en consumenten.

Impact Centre Erasmus biedt een impact opleiding/training aan, genaamd Corporate Social Responsibility (CSR). In deze opleiding kunt u diverse modules volgen, waarbij het gaat over impact. De bovenstaande thema's worden in deze impact opleiding centraal gezet. In deze opleiding zorgen we voor actuele informatie en praktijkgerichte oplossingen. Daarnaast is er ruimte voor eigen casuïstiek, zodat u er ook echt zelf gebruik van kunt maken tijdens het werken in uw organisatie.

Onder Corporate Social Responsibility valt onder andere het "Executive Program Conscious Business". In dit programma doet u kennis op om op een andere manier naar uw onderneming en bedrijfseconomie te kijken. Het bestaat uit vier pijlers: ‘Purpose’, ‘Leiderschap’, ‘Ethiek, Cultuur & Management’ en ‘Stakeholders Inclusie’. Hierin doet u ervaring en praktijkgerichte kennis op over de integratie van impact binnen uw organisatie. Het uiteindelijke doel? Dat u in staat bent om anderen binnen de organisatie op de hoogte te stellen, te
verbeteren en te begeleiden naar een impactvolle organisatie.

Impact Centre Erasmus, grootste opleider van impact

Wist u dat Impact Centre Erasmus tot één van de belangrijkste opleiders behoort op het gebied van impact? Wij beschikken over state of the art expertise rond impact denken, meten en sturen. Impact Centre Erasmus werkt met nationale en internationale experts om kennis actueel te houden en te delen.

Zo bieden wij een Corporate Social Responsibility opleiding aan waarin de essentie van impact in verschillende modules naar voren komt. Daarnaast biedt Impact Centre Erasmus ook workshops en masterclasses voor professionals aan, waaronder Impact in One Day, Outcomes Academy en Impact in Action. Deze masterclasses hebben allen impact als kern, de toegevoegde waarde voor de verschillende doelgroepen en verdiepingsslag kan verschillen. Het hoofddoel is altijd meer inzicht en overzicht te krijgen en te inspireren tot het zelfstandig verder oppakken van de eigen impact ambities.

Impactmeting

Daarnaast biedt Impact Centre Erasmus ook impactmetingen aan. Dit houdt in dat wij onderzoek doen naar het effect dat organisaties hebben aan de hand van diverse methodologieën. Dit doen wij voor diverse organisaties. Denk bijvoorbeeld aan maatschappelijke organisaties, commerciële bedrijven, sociale ondernemers, goede doelen, belangenorganisaties, het onderwijs maar ook de overheid. Impact Centre Erasmus is daarmee een echt impact-kenniscentrum. Wilt u weten wat Impact Centre Erasmus voor u en/of uw organisatie kan betekenen? Bekijk ons ontwikkelaanbod en de diverse onderzoeken als voorbeeld. Neem gerust contact met ons op door te mailen naar impactcentre@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen