De evolutie van de Management Scope Corporate Impact Index

Omdat maatschappelijke impact aan constante verandering onderhevig is, is de methodiek van de Management Scope Corporate Impact Index voor voor de editie 2020 verder verfijnd. De pijlers goed bestuur, relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en goed werkgeverschap zijn op onderdelen van nieuwe metrics voorzien.

De Management Scope Corporate Impact Index (MSCII) geeft een goed beeld van de maatschappelijke impact van de 100 grootste bedrijven van Nederland (volgens de Top-100 grootste bedrijven van Management Scope). In de index meten we de impact op vijf pijlers: goed bestuur, relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en goed werkgeverschap. Hoe hoger de score, hoe meer verwachte maatschappelijke impact het bedrijf heeft, vergeleken met de andere bedrijven in de lijst.

Lees het essay van Karen Maas over de evolutie van de index hier.
Illustratie: Lien Geeroms

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen