Dé MVO opleiding voor iedere professional en executive

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) begint gemeengoed te worden. De huidige generatie werknemers en consumenten zijn bewuster van hun eigen welzijn en dat van de wereld. Duurzaam ondernemen staat dan ook bij ondernemers en zelfstandigen hoog in het vaandel. Door het creëren van duurzame producten, voldoet de ondernemer aan de verwachtingen van de consument en is er een juiste balans.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), ook wel corporate social responsibility genoemd, is de combinatie van ecologische en/of sociale doelstellingen met economische doelstellingen. Bij MVO is enerzijds van belang dat het zakelijke perspectief niet verloren gaat en anderzijds moet de focus ook liggen op het maatschappelijke aspect.

Wanneer men maatschappelijk verantwoord onderneemt, is er een goede balans tussen het behalen van financiële, sociaal maatschappelijke en ecologische winst. Als deze drie aspecten in evenwicht zijn, spreekt men van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De weg van compliance naar impact

Men moet toewerken naar het behalen van een status als impact organisatie. Allereerst moet elke organisatie wet- en regelgeving naleven. Dit heet ook wel compliance. Zo moeten alle grote exporterende Nederlandse bedrijven aan de OESO-richtlijnen voldoen. De diverse internationaal opgestelde richtlijnen geven sturing aan het zakendoen op het gebied van MVO. Zo geven ze bijvoorbeeld handvatten over hoe een bedrijf in de praktijk moet omgaan met uitdagingen binnen milieukwesties of mensenrechten.

De tweede stap naar impact is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij MVO gaat het om minder slecht doen, oftewel ‘do no harm’. Dit uit zich bijvoorbeeld in organisaties die zich inzetten om kinderarbeid in hun productieproces te voorkomen of investeringen doen om het milieu minder te belasten.

Tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en impact zit nog een stap voor organisaties, namelijk shared value. Hierbij gaat het om het creëren van een win-win situatie voor zowel jouw organisatie als de maatschappij, bepaald vanuit een financieel kader. Bij impact gaat het een stukje verder. Daar ligt de volledige focus op het ‘goed doen’. Men handelt niet meer vanuit een financieel oogpunt. De ware intentie is om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij door middel van de kracht van de onderneming.

Corporate Social Responsibility opleiding

Om als ondernemer, directeur of consultant meer inzicht te krijgen in de zich steeds ontwikkelende wet- en regelgeving, de dilemma’s en kansen rond ecologische, sociaal maatschappelijke en economische waarde heeft Impact Centre Erasmus de opleiding Corporate Social Responsibility (CSR) opgericht. Deze CSR-opleiding is speciaal ontwikkeld voor professionals die al in hun tweede of derde carrièrestap zitten. Hierin is Impact Centre Erasmus een van de grootste en bekendste opleiders in Nederland.

De branches waarin de professionals werken die deelnemen aan deze leergang zijn heel uiteenlopend. Zo’n twintig jaar geleden lag de focus vooral op het maatschappelijk verantwoord ondernemen in de accountancy-branche, de verantwoording via control, auditing en verslaglegging. In de loop der jaren is dit echter veranderd en is de focus en daarmee de doelgroep veel diverser geworden.

Tegenwoordig nemen professionals van diverse branches deel aan de opleiding en zijn de onderwerpen diverser. Het onderdeel control, audit en rapportage maakt nog steeds deel uit van de opleiding en is uitgebreid met communicatie. Naast dit onderdeel zijn er nog twee andere modules die meer gaan over dilemma’s, ontwikkelingen en strategie en management. Het Executive Program CSR kent nu deelnemers vanuit onder meer de overheid, het bank- en verzekeringswezen en commerciële bedrijven. Het zijn zzp’er, beleidsmakers en consultants in loondienst, evenals CEO's en managers vanuit het middenbedrijf tot multinationals. Iedereen is gebaat bij onze CSR-opleiding.

De dynamiek van MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een dynamische ontwikkeling. Het staat niet stil en is continu aan verandering onderhevig. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, evalueren wij de opleiding ieder half jaar. Daarin controleren we of we voldoen aan de verwachtingen en behoeften van de deelnemers en blijven we verrassen met state of the art en actuele kennis en praktijkvoorbeelden. We zorgen ervoor dat de lesstof continu wordt geoptimaliseerd en uitgebreid.

Het resultaat? Elk jaar komen er weer nieuwe studenten bij van verschillende branches. De alumni groep wordt steeds diverser en de groep van maatschappelijk verantwoordelijke ondernemers wordt steeds groter.

Bent u benieuwd geworden en wilt u meer weten over deze opleiding? Neem dan een kijkje op de webpagina en download de CSR-brochure.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen