De realiteit van materialiteit

Deze week publiceerde een team van Erasmus School of Economics, het WBCSD en Impact Centre Erasmus een onderzoeksrapport over materialiteit. Het rapport geeft een overzicht van de stappen die gezet worden in ESG-materialiteitsanalyses evenals de uitdagingen. Daarnaast geeft het rapport inzicht in de verschillende manieren die bedrijven gebruiken om deze stappen uit te voeren, hoe ze reageren op de uitdagingen en welke problemen (nog) niet opgelost zijn.

“Materialiteitsbeoordelingen zijn een belangrijk strategisch hulpmiddel voor bedrijven om meer inzicht te krijgen in de meest relevante onderwerpen om hun negatieve impact te verminderen en hun positieve impact te vergroten”, aldus Prof. dr Karen Maas. Materialiteit analyses kunnen helpen om focus aan te brengen binnen bijvoorbeeld de 1400+ ESG-indicatoren als je uitgaat van de Sustainable Development Goals en de onderliggende doelstellingen. Met deze focus maken bedrijven inzichtelijk wat hun impact is. Ook voor kleine organisaties is dit interessant en relevant.

Collega Dr. Jilde Garst legt uit: “Bij het uitvoeren van hun materialiteitsbeoordeling nemen bedrijven meerdere beslissingen die indirect het eindresultaat bepalen: welke ESG-onderwerpen worden geïdentificeerd als materieel voor hun bedrijf. Zo zagen we twee verschillende perspectieven op materialiteit die in de praktijk gebruikt worden. Deze beslissingen worden niet altijd bewust genomen, maar bedrijven volgen wat zij denken dat de gangbare praktijk is of de praktijk van de consultant die ze hebben ingehuurd. Om bedrijven te ondersteunen bij het nemen van deze beslissingen en deze te communiceren, schetst ons rapport de belangrijkste stappen van de materialiteitsbeoordelingen en de belangrijkste uitdagingen waarmee bedrijven in deze stappen worden geconfronteerd.”

Aan het rapport ging een uitgebreide analyse vooraf bestaande uit meer dan 550 bedrijfsrapporten, 20 interviews, analyses van de bestaande richtlijnen en een literatuurstudie. Het rapport beschrijft zes uitgagingen en zeven belangrijke stappen op het gebied van materialiteit. Het complete rapport is hier te downloaden. 

Materialiteit is een onderwerp wat ook aan bod komt binnen het Executive Program CSR. In module 3 Rapportage & Audit besteden we uiteraard aandacht aan de EU richtlijn non-financial reporting en dit onderzoek die de verschillende standaarden (zoals ook GRI en SASB) naast elkaar zet. De modules zijn los te volgen. Module 3 start 10 september 2021.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen