De winst van stakeholderinclusie

In samenwerking met Global Compact Nederland voerden wij een onderzoek uit naar Stakeholder Management onder Nederlandse organisaties. Het doel was inzicht te krijgen in de Nederlandse praktijk rondom stakeholder management in relatie tot de Sustainable Development Goals (SDGs). 

Uit het onderzoek is gebleken dat 'omdat het loont' de belangrijkste motivatie is om stakeholders te betrekken bij de organisatie; bedrijven verwachten er iets voor terug te krijgen. Aan de hand van de MVO Expertpanel vragenlijst en aanvullende interviews zijn zes aspecten geïdentificeerd die weerspiegelen waarom en hoe bedrijven stakeholders bij hun ondernemingsbeleid betrekken: motivatie, doelstelling, type stakeholders, aanpak, (verwachte) resultaten en rapportage. Via deze aspecten willen we in beeld brengen welke maatschappelijke winst stakeholderinclusie oplevert. Onze hoop is dat dit nieuwe model van stakeholderinclusie leidt tot een grotere bijdrage aan de SDGs en meer impact. Karen Maas en Jan Bom schreven voor P+ een uitgebreid artikel over de resultaten. Dit artikel leest u via de onderstaande link. 

Artikel: 'Stakeholderinclusie: omdat het loont'