Download het proefschrift van Dr. Marjelle Vermeulen

Op donderdag 11 november heeft Dr. Marjelle Vermeulen haar proefschrift met succes verdedigd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar proefschrift is nu via deze link te downloaden.  

Impact is een begrip dat tegenwoordig veel wordt gebruikt. Iedere organisatie wil impact, en veel stakeholders verwachten impact van de organisatie. Deze ontwikkeling gaat gepaard met een toenemende behoefte aan transparantie over de behaalde maatschappelijke effecten. Toch worstelen veel organisaties in de culturele en creatieve industrie het in kaart brengen van hun impact. Het onderzoek van Dr. Marjelle Vermeulen gaat in op drie vragen:

1. Wat is de relevantie van maatschappelijke impact metingen voor organisaties in de culturele en creatieve industrieën?

2. Hoe kan deze maatschappelijke impact in kaart worden gebracht?

3. Hoe beïnvloeden dergelijke metingen diverse stakeholders-relaties in het culturele en creatieve veld?

Het proefschrift biedt handvatten voor organisaties die betrokken zijn in en met de culturele en creatieve industrie, om strategisch te kunnen sturen op hun beoogde missie impact, en om hun (maatschappelijke) effecten in kaart te kunnen brengen.

Download hier het proefschrift van Dr. Marjelle Vermeulen

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen