Feyenoord en Impact Centre Erasmus verlengen samenwerking

De samenwerking tussen Feyenoord en Impact Centre Erasmus (ICE) van de Erasmus Universiteit krijgt in 2020-2021 een vervolg. Sinds 2019 trekken beide organisaties met succes samen op om het sociaal-maatschappelijk rendement van Feyenoord te evalueren en de impact van de activiteiten van de voetbalclub te meten.

Het afgelopen jaar hebben Feyenoord en Impact Centre Erasmus zich onder andere bezig gehouden met het ontwikkelen van een theory of change, waar een nieuwe focus is aangebracht in de sociaal-maatschappelijke activiteiten en doelen van Feyenoord. Ook kan beter en meer strategisch gestuurd worden op de gewenste effecten van het beleid.

Pilotstudie

Daarnaast voerden onderzoekers van het Impact Centre Erasmus begin 2020 een pilotstudie uit. In dit onderzoek werden de effecten van de programma’s Schoolsport en Schoolsport Plus vergeleken. In totaal werden drie verschillende effecten onder de deelnemende kinderen gemeten: zorgden de sportactiviteiten voor meer binding met de club en voor meer vertrouwen? Hadden de activiteiten effect op de omgang met emoties? En droegen de sportlessen bij aan contactvaardigheden?

Uit de resultaten bleek dat kinderen die het intensievere Schoolsport Plus-programma volgen significant hoger scoren op omgang met de eigen emoties en hun contactvaardigheden dan kinderen die aan het Schoolsport-programma deelnamen. Bovendien hebben ze meer binding met en meer vertrouwen in Feyenoord.

Vervolgonderzoek

In sportseizoen 2020-2021 zal Impact Centre Erasmus onder meer vervolgonderzoek doen naar de impact van Feyenoord Street League, Schoolsport Plus, Club1908 en Fitter met Feyenoord. Feyenoord gelooft dat deze resultaten kunnen helpen bij strategische besluitvorming om haar impact te vergroten. Ook kan de club op deze manier nog beter inspelen op de (sportieve) behoefte van kinderen en jongeren in Rotterdam-Zuid.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen