Groen doet goed in de stad

Beeld: Hester Blankestijn

Groeninitiatieven hebben een positieve impact op de stad. Maar hoe laat je dat als initiatief nemende burger zien aan de gemeente Rotterdam? Duurzame ondersteuning van de initiatieven door de gemeente hangt namelijk samen met hoe meetbaar de waarde van groeninitiatieven is. De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken heeft in samenwerking met het Impact Centre Erasmus (ICE) onderzoek gedaan naar de waarde van groeninitiatieven in de stad.

Groeninitiatieven creëren in de stad veel verschillende waarden, zoals sociale waarden, groene waarden en gezondheidswaarden. Daarbij kun je denken aan het stimuleren van ontmoetingen tussen diverse groepen, vermindering van eenzaamheid, of het verhogen van de biodiversiteit. De waarde die een initiatief creëert is vaak ook breder dan waar het zich in de dagelijkse praktijk op richt. Het aantonen van deze waarde is echter niet eenvoudig, maar voor de gemeente van belang bij het beslissen over ondersteuning. Dit is lastig omdat de verschillende waarden niet binnen één beleidsdomein van de gemeente vallen, zoals maatschappelijke ontwikkeling. Daarnaast zijn al die verschillende waarden ook lastig in kaart te brengen door de groeninitiatieven zelf, want zij zijn met hun eigen initiatief in de weer. Het bewijzen van hun waarde kost de initiatiefnemers veel tijd.

Meer gezamenlijke inzet nodig

Beide partijen zijn zich bewust dat ze elkaar nodig hebben. De onderzoekers bevelen daarom aan dat beide partijen gezamenlijk op zoek gaan naar samenwerking waarbij de gecreëerde waarden goed inzichtelijk worden gemaakt. Belangrijk daarbij is dat er vanuit de gemeente beslissingsbevoegde personen betrokken zijn zodat veranderingen doorgevoerd kunnen worden. Want iets waar de initiatieven vaak tegenaan lopen is dat de ambtenaren die regelmatig in contact zijn met de initiatieven de gecreëerde waarden her- en erkennen maar het lastig is om die waarden kenbaar te maken aan degenen met beslissingsbevoegdheid.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek hebben meegedaan: Stadskwekerij de Kas, GroenNoord & GroenGoed

Rapport: De waarde van groeninitiatieven in de stad
Auteurs: Marit Schouten, David van de Velde en Karen Maas (Impact Centre Erasmus)

Over Kenniswerkplaats Leefbare Wijken

De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft tot doel om de leefbaarheid van Rotterdamse wijken te bevorderen. De werkplaats wil hierbij expliciet gebruik maken van in de praktijk bestaande kennis en ervaringen op het gebied van leefbaarheidsverbetering.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen