Hoe levert u meervoudige waardecreatie?

Het genereren van economisch kapitaal is voor organisaties en bedrijven niet meer het allerbelangrijkste. De nieuwste generatie consumenten en medewerkers zijn kritischer dan ooit. Zo ging het vroeger alleen om het product of de service die de organisatie verleent of om de taakomschrijving van een vacature. Hiermee redt u het in de huidige maatschappij niet. Er vindt momenteel een duurzame transitie plaats. Het is belangrijk dat een organisatie inspeelt op deze actualiteit met betrekking tot sociale, maatschappelijke en ecologische vraagstukken. De focus ligt dan ook op de praktijk van de meervoudige waardecreatie. Wilt u weten hoe u meervoudige waardecreatie levert? In dit artikel leest u er meer over.

Van lineair naar circulair

Momenteel zitten we in een transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Wat houdt dit in? Om te begrijpen wat een circulaire economie is, is het belangrijk om te weten wat de andere twee economieën, lineaire- en recycling economie, inhouden.

Het productieproces begint altijd hetzelfde. Bij het ontwikkelen van een product, wordt er bij elke stap binnen het productieproces waarde toegevoegd. Allereerst begint dit proces met ruwe grondstoffen. In de fabriek maken medewerkers en apparaten deze grondstoffen schoon en bouwen ze om tot halffabricaten. Vervolgens worden ze vervoerd naar een andere fabriek die ze tot eindproducten maakt. In een lineaire economie, gebruikt men het product, waarvan het grote deel uiteindelijk op de vuilnisbelt belandt. Dit is ook wel bekend als de ‘take-make-waste economie’. Bij een recycling economie wordt er een deel hergebruikt, maar wordt ook een groot deel alsnog weggegooid. Bij een circulaire economie blijft elk onderdeel in omloop.

Wat zijn de voordelen?

Onderwerpen als duurzaamheid en waardecreatie zijn aan de orde van de dag. Beide zijn terug te zien in een circulaire economie. Wat gebeurt er precies in zo’n economie en wat zijn daar precies de voordelen van?

Bij een circulaire economie ligt de focus op het optimaal hergebruiken van producten binnen verschillende takken van het productieproces. Dit is kostenbesparend en tevens goed voor het milieu. Met de komst van nieuwe technologieën, is circulariteit steeds makkelijker te realiseren. Door deze nieuwe manieren van produceren, gaan we als maatschappij meer invloed uitoefenen op organisaties op het gebied van waardecreatie. Dit betekent dat we met z’n allen langzamerhand steeds milieubewuster leven en nadenken over de gevolgen van schadelijke stoffen.

Circulaire economie toepassen

Hoe past u circulaire economie toe binnen uw organisatie? Dit verschilt inhoudelijk per bedrijf, maar het komt erop neer dat alles in omloop blijft waardoor er geen afval ontstaat. Dit betekent dat een organisatie alle materialen, ongeacht het productieproces, op een waardevolle manier inzet. Dat uit zich op verschillende manieren. Het hangt er vanaf in welke branche u opereert en wat de materialen zijn.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een circulaire economie gaat hand in hand met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij draait het erom dat u als organisatie een bepaalde verantwoordelijkheid draagt naar de maatschappij. Door rekening te houden met factoren die belangrijk zijn voor onze huidige samenleving, zoals inclusiviteit en klimaatverandering, levert u als organisatie meer waarde, namelijk een maatschappelijke waarde. Zo ontstaat er ook een nieuwe vorm van winst. Dit is bevorderlijk voor uw positie binnen de huidige markt.

Ook voor maatschappelijk verantwoord ondernemen geldt dat MVO-activiteiten er bij elke organisatie anders uitzien. Zo hebben factoren waaronder bedrijfscultuur, sector en bedrijfsgrootte een belangrijke rol in hoe deze activiteiten tot uiting komen.

Wat is meervoudige waardecreatie? 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat gepaard met meervoudige waardecreatie. Dit is een term die vaak door bedrijven wordt gebruikt, maar wat houdt het precies in? Het is het leveren van waarde op zowel economisch, sociaal en ecologisch vlak. Hierbij is het van belang dat al deze waarden in balans zijn met elkaar. Oftewel, u creëert meervoudige waarde, wanneer u evenveel nadruk legt op het generen van economisch, sociaal en ecologisch kapitaal. Om dit te realiseren is het in contact staan met de omgeving
en het inspelen op trends cruciaal.

Bij bewust een extra stukje waarde leveren op een product of service, spreekt men over het creëren van waarde. Past men dit op verschillende aspecten toe? Dan is er sprake van meervoudige waardecreatie.

Meervoudige waarden binnen uw organisatie

Wilt u weten hoe uw organisatie ervoor staat met betrekking tot meervoudige waardecreatie? Of wilt u uw kennis wat bijspijkeren zodat u op de hoogte blijft van alle trends omtrent meervoudige waardecreatie? Neem dan contact met ons door te mailen naar impactcentre@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen