Impact Centre Erasmus en Breinkorf gaan voor impactvolle interventies!

Impact Centre Erasmus (ICE) en Breinkorf gaan op structurele basis samenwerken. Beide organisaties hebben de waarde ervaren van elkaars expertise. Breinkorf ziet in impact denken en sturen een belangrijke aanjager voor organisatieontwikkeling. Breinkorf gaat Impact Centre Erasmus ondersteunen bij ‘impactvolle interventies’ vanuit hun expertise op de gedragskant van transities.

Impact Centre Erasmus (ICE) leert diverse organisaties zoals middenbedrijven, branche organisaties en welzijn- en zorgorganisaties meer maatschappelijke impact te maken door een andere wijze van denken en de inzet van handige businessmodellen. Zo wordt door het formuleren van impactdoelen focus aangebracht en inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn van de inspanningen van de organisatie. ICE laat teams in masterclasses en trainingen kennis maken met uitdagende praktijkopdrachten over impact denken, naast good practices en briljante mislukkingen. En deelnemers leren hier niet alleen hoe ze daadwerkelijk meer impact kunnen maken, maar ook hoe ze impact meetbaar kunnen maken.

Directeur Impact Centre Erasmus, Jacqueline Scheidsbach, was al overtuigd: als je daadwerkelijk van ‘impact denken naar impact doen’ wilt komen in je organisatie, is aandacht hebben voor ondersteunend gedrag en samenwerking in de betrokken teams noodzakelijk. In de praktijk bleken impact maken en groepsdynamica verrassend goed op elkaar aan te sluiten merkt Zillah van Venrooij, partner Breinkorf. Met name omdat de belangrijkste elementen van groepsdynamica over de context en de wederzijdse beïnvloeding gaan.

Het samenwerken gaf inzicht: als je impact denken serieus neemt is zicht hebben op een ondersteunend werkklimaat noodzakelijk én schep je de voorwaarden om ook daadwerkelijk meer impact te maken. Het ontwikkelen van een aantal competenties op team-niveau dragen bij aan synergie:

  • Het inzetten van concreet taalgebruik en versterken van gespreksvaardigheden
  • Maximaal aansluiten bij de ander; elkaars inbreng gebruiken
  • Aannames toetsen en voorstellen doen

Impact Centre Erasmus biedt via het Impact Strategie Programma een in company aan. Het is een combinatie van impact denken, meten en sturen én het aan- en inbrengen van de eigen strategisch focus en vraagstukken. Onderdeel van de programmering kan de inzet van sturen op groepsdynamica zijn. Dit onderdeel wordt verzorgd door Breinkorf, specialist in teamcoaching.

Meer weten over ‘impact denken en impact doen’ via het Impact Strategie Programma? Zie hier.

Interesse in de gedragskant van impact maken? Meer informatie over Breinkorf, zie hier.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen