Impact krijgt nu voor iedereen een gezicht

Door de coronacrisis is het begrip impact veel helderder geworden. We zien de impact van het handelen van de overheid direct terug in onze samenleving. Iedereen heeft daar een mening over, veelal ingegeven door emotie, politiek of moraliteit. Hoe mooi zou het zijn als we de effecten van de ‘intelligente lockdown’ op de maatschappij objectief zouden kunnen meten?

In haar column voor P+ pleit Prof. dr. Karin Maas voor het gebruik van impactdenken, impactmeten en impactsturing en het benutten van kleinschalige experimenten. De randomised controlled trial (RCT) is de meest zuivere manier om een causale samenhang tussen interventie en effect aan te tonen. Bij evidence-based practice gaat het om het nemen van beslissingen op basis van het best beschikbare bewijs. Door deze methodes te gebruiken kunnen kleinschalige sociale experimenten grote inzichten opleveren. Met de inzichten uit deze experimenten kan effectiever gehandeld worden in de huidige situatie én in de toekomst.

U kunt de column hieronder downloaden.

Interessant? Lees hier ook de eerdere column, 'De norm is niet de waarde', van Karen Maas in P+.