Impact management, een manier van ondernemen

Steeds meer organisaties willen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Ze willen meer doen dan alleen het genereren van winst. Dit doen zij door te focussen op zowel mens als planeet. Deze denkwijze past in onze Nieuwe Economie. Impact maken hoort hier namelijk ook bij. Impact staat voor een bepaalde invloed uitoefenen op een maatschappelijke situatie die om een verandering vraagt. Echte impact maken op de huidige situatie is een visie die velen proberen na te streven. Bent u benieuwd wat impact precies is en hoe u dat het beste toepast binnen uw organisatie? Lees dan gauw verder en manage de impact binnen uw organisatie.

Wat is impact? 

Impact heeft meerdere betekenissen, maar staat voornamelijk voor het hebben van een grote invloed op een ander. Als een organisatie impact wil maken, dan willen zij door middel van een activiteit een verschil maken in de maatschappij. De activiteit die een organisatie uitvoert, moet als einddoel een positief effect hebben op zowel de directe als indirecte omgeving.

Zij kiezen er bijvoorbeeld voor om ‘sustainable development goals’ op te stellen, om ecologische beweegredenen. Dit draagt uiteindelijk bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie. Op de lange termijn is dit goed voor ecologisch, economisch en sociaal kapitaal. Echter, er zijn genoeg andere maatschappelijke facetten waar bedrijven zich op focussen met betrekking tot het hebben van impact. Bedrijven kiezen er bijvoorbeeld voor om te streven naar gendergelijkheid binnen hun organisatie. Dit heeft invloed binnen de organisatie en op de huidige samenleving als geheel.

Een bewuste keuze

Het is van belang dat organisaties bewust de keuze maken om impact te maken op de maatschappij. Hier moet van tevoren duidelijk zijn vermeld wat de impact is die zij willen creëren op de huidige situatie in onze samenleving. Bij impact moet een organisatie echt iets willen veranderen door een maatschappelijk probleem te tackelen. Het is niet iets tijdelijks, maar vraagt long term commitment.

Door specifieke doelstellingen vast te stellen, die een positieve bijdrage leveren aan de huidige maatschappij, werkt een organisatie doelgericht aan het creëren van impact. Deze doelen staan globaal opgenomen in de missie en de visie van de organisatie. Op deze manier weet elke medewerker en partner waar de focus ligt en waar naartoe wordt gewerkt. Alleen op deze manier kunt u invloed teweegbrengen. U kiest er als bedrijf voor om verder te gaan dan wat compliance, wet- en regelgeving strikt genomen van u vragen. U kijkt gericht naar het belang van alle stakeholders. Sommigen noemen dit ook een bewuste bijdrage aan brede welvaart.

Impact measurement

U kunt er als organisatie van overtuigd zijn dat u een positieve maatschappelijke bijdrage levert, maar het is van belang dat u dit kunt laten zien aan de buitenwereld. Tevens biedt het structuur en houvast op het moment dat u uw impact tastbaar maakt door middel van impact measurement en management. Hoe meet u impact? Dit hangt af van de doelstellingen die zijn vastgesteld binnen de organisatie. Bij het focussen op sociaal-maatschappelijke problemen met betrekking tot inclusiviteit en diversiteit is het van belang dat collega’s zich betrokken voelen bij de organisatie. Hoe realiseert u dit? Door echt in gesprek te gaan met de medewerkers en andere stakeholders, ook buiten de organisatie. We noemen het betrekken van de mening van stakeholders bij mening- en strategievorming ook wel ‘stakeholder inclusie’ of ‘stakeholder integratie’. Verschillende tools worden gebruikt bij het meten van impact. U kunt een meetplan opstellen waarin al uw doelstellingen vastgelegd staan met de daarbij horende activiteiten die nodig zijn om die doelen te bereiken. Ook is het mogelijk om diverse impactmeting modellen te gebruiken, om zo te kunnen meten wanneer doelen bereikt zijn. Kwalitatieve duiding is minstens zo van belang.

Impact meten voor uw organisatie?

Wit u weten hoe uw organisatie ervoor staat op het gebied van impact creatie? Of wilt u samen sparren over hoe u impact implementeert binnen uw huidige werkomgeving? Neem dan contact met ons op. Samen kijken we naar wat de mogelijkheden zijn om vooral te leren en te innoveren met impact. Laten we samen impact maken!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen