Impactonderzoek toont aan: Zuid voor Zuid scoort bij jongeren

Jongeren die deelnemen aan Zuid voor Zuid kunnen beter samenwerken, hebben meer zelfkennis en zijn zekerder van hun werknemersvaardigheden. Dat blijkt uit onderzoek van Impact Centre Erasmus, dat ruim twee jaar lang de effecten van Feyenoords MDT-programma onderzocht. “Bij Zuid voor Zuid gaat het niet alleen maar over feiten leren zoals op school. Je leert veel meer over je eigen gedrag, hoe je anderen beter kunt benaderen en hoe je kritisch naar jezelf moet blijven kijken,” vertelt één van hen.

Meer dan 800 jongeren van tussen de 16 en 22 jaar oud volgden een traject van vijftien weken. Tijdens dit traject leerden ze via sport hun eigen talenten en valkuilen ontdekken en was er veel aandacht voor werknemersvaardigheden. Om inzicht te krijgen in het effect van Zuid voor Zuid, heeft Impact Centre Erasmus in opdracht van Feyenoord onderzoek gedaan naar de effecten van deelname aan Zuid voor Zuid. Zowel voor als na deelname werd de jongeren verzocht een vragenlijst te vullen. Hierdoor is het mogelijk om verandering over de tijd in kaart te brengen. Zo zien we of jongeren na deelname aan het MDT-traject anders reageren op de stellingen in de vragenlijst. Om meer verdieping en context toe te voegen aan de resultaten uit de vragenlijsten zijn ook (anonieme) interviews gehouden met een deel van de deelnemers. In het onderzoek is gekeken naar de werknemersvaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden en het toekomstperspectief van jongeren.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat de deelnemende jongeren hebben geleerd om beter samen te werken en door Zuid voor Zuid een betere relatie met klasgenoten hebben gekregen. Dit blijkt zowel uit de vragenlijsten als de interviews: “We werken veel aan sociale vaardigheden en merken over het algemeen dat de klas hechter is geworden door dit project”, aldus een deelnemer.

Ook geven de deelnemers aan dat hun zelfkennis is toegenomen en zeker niet minder belangrijk: meerdere werknemersvaardigheden zijn na deelname statistisch significant gestegen. Dit impliceert dat de jongeren door deelname zekerder zijn geworden van deze vaardigheden. Denk hierbij aan vaardigheden zoals leren en onthouden of leidinggeven. Ook de werknemersvaardigheden die ervoor zorgen dat een taak goed uitgevoerd kan worden, gingen vooruit. Zo blijkt dat het doorzettingsvermogen en de omgang met frustratie en boosheid ook significant stijgt door deelname. Ook is het ordenend vermogen (het werk voor een opdracht goed organiseren) toegenomen. Een ander mooi resultaat is dat jongeren na deelname beter weten hoe ze een goed CV moeten maken en dat deelnemers beter weten wat hun baankansen zijn.

Ondanks deze positieve resultaten zien we geen effecten met betrekking tot emotionele vaardigheden. Ook het belang dat jongeren hechten aan een gezonde leefstijl of structureel sportgedrag wordt door deelname aan Zuid voor Zuid niet groter.

Toch zijn deze inzichten waardevol: zowel de positieve resultaten, als de onverwachte resultaten, worden gebruikt voor de doorontwikkeling van Zuid voor Zuid. Met behulp van álle resultaten kan er gestuurd worden op zoveel mogelijk impact.

Juiste weg

Dat precies de eerdergenoemde competenties zijn gestegen is geen toeval. Gedurende het traject gaan jongeren actief aan de slag om deze punten te verbeteren en worden daarin gecoacht en begeleid door jongerencoaches van Feyenoord. De resultaten zijn voor Feyenoord dan ook een bevestiging dat de ingeslagen weg de juiste is.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen