Kansen, maar ook knelpunten voor vroegtijdige inzet arbeidsdeskundige

Is het zinvol om vervroegd een arbeidsdeskundige in te zetten bij verzuimtrajecten? De meningen zijn hierover verdeeld. Voorstanders zeggen dat het de terugkeer naar een passende werkplek versnelt, tegenstanders zeggen dat er geen effect is. In opdracht van het AKC onderzoekt het Impact Centre Erasmus (ICE) deze vraag. In AD Visie, het magazine van Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA) vertellen de onderzoekers meer over het lopende onderzoek. De volledige analyse volgt later dit jaar. In ieder geval is vastgesteld dat medewerkers niet goed weten wat de rol en taak van arbeidsdeskundigen is en hoe zij kunnen bijdragen aan re-integratie. Ook hoe bedrijfsartsen kijken naar de inzet van deze professionals biedt inzichten.

Verzuimbegeleiding binnen de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is een gereguleerd proces, waarbij een arbeidsdeskundige beoordeling meestal aan het eind van het eerste ziektejaar plaatsvindt. Het regulier arbeidsdeskundig onderzoek heeft tot doel om te onderzoeken of een medewerker al dan niet geheel- of gedeeltelijk terug kan keren in het eigen en/of aangepast werk. In het lopende onderzoek worden medewerkers van twee landelijk werkende organisaties langdurig gevolgd gedurende hun verzuim. Voor het onderzoek wordt elke verzuimmelding aselect toegewezen aan een controle- of interventiegroep. Als medewerkers in de interventiegroep toestemming hebben gegeven om deel te nemen aan het onderzoek, worden zij in de 9e week van het verzuim uitgenodigd voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. Tijdens het onderzoek wordt onderzocht of medewerkers in de interventiegroep, deze groep krijgt in de 13e week van hun verzuim een gesprek met een arbeidsdeskundige, sneller en duurzaam terugkeren in het eigen of aangepast werk.

Het volledige artikel kunt u hieronder downloaden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen