Lancering nieuwe leergang over resultaatfinanciering

- Persbericht -

Amsterdam/ Rotterdam, januari 2020 - Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken vraagt steeds meer om een resultaatgerichte aanpak. Dit staat haaks op de momenteel gebruikelijke aanpak van controle op doelmatigheid van uitgaven of alleen een evaluatie achteraf. Hiertoe hebben Social Finance NL en het Impact Centre Erasmus (ICE) van de Erasmus Universiteit in Rotterdam een leergang ontwikkeld: de 'Outcomes Academy'. Deze leergang biedt handvaten om te sturen op maatschappelijke resultaten en impact. Het programma richt zich op beleidsbepalers en financiers zoals verzekeraars, impact investeerders en filantropen. Er wordt gewerkt met (internationale) casuïstiek, uitgelegd door experts van onder meer Oxford University. Het is voor het eerst dat er in Nederland een leergang wordt opgezet over de inzet van resultaatfinanciering bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Zowel het Impact Centre Erasmus als Social Finance NL streven naar een omslag in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken, waarbij de impact centraal staat. Ruben Koekoek, directeur en medeoprichter van Social Finance NL: "Jaarlijks besteden overheden, zowel nationaal als lokaal, miljarden euro’s om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Lang niet in alle gevallen is het bekend hoe effectief de besteding van deze middelen is. Of in hoeverre de vooraf gestelde doelen bereikt worden, áls deze al meetbaar worden gemaakt. Dat kan echt anders, juist in deze tijd waarin we steeds meer data tot onze beschikking hebben.

Karen Maas, hoogleraar Accounting & Sustainability en academisch directeur Impact Centre Erasmus: "Op het gebied van evaluatie gebeurt er veel in de wetenschap en de praktijk. Maar het combineren van wetenschappelijke inzichten met het maken van beleid én aandacht voor financiering is uniek. Impact denken en -sturen, dus vooraf, is precies wat we aanbieden met de Outcomes Academy."

Draagvlak voor resultaatfinanciering
Een manier om meer te sturen op maatschappelijke resultaten en impact is het inzetten van resultaatfinanciering. Dit heeft als doel om zowel resultaat te leveren voor de beoogde doelgroep, als een efficiëntere besteding van middelen te realiseren. De overheid, verzekeraar of filantroop betaalt voor de geleverde resultaten in plaats van voor verwachte resultaten of de geleverde inspanning. Een bekend voorbeeld hiervan is de Social Impact Bond. De Outcomes Academy biedt kansen voor overheid en investeerders om meer met data analytics en resultaatfinanciering te doen. Koekoek: "Bij Social Finance zijn we ervan overtuigd dat er een verandering nodig is in de manier waarop maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt. Daarvoor is kennis, daadkracht en draagvlak nodig. Deze leergang kan hier een wezenlijke bijdrage aan leveren. Ik kijk er dan ook naar uit om samen met Impact Centre Erasmus en de deelnemers aan de slag te gaan."

Doelgroep leergang
De Outcomes Academy richt zich op overheidsfunctionarissen van ministeries tot provincies en gemeenten die nader kennis willen maken met het sturen op resultaat in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij wordt verwacht dat zij de daadkracht en ondersteuning van hun organisatie hebben of gaan verkrijgen om een innovatief traject te leiden. Ook voor partijen zoals filantropen en (zorg)verzekeraars, die hun financiële middelen aanwenden om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, is de Outcomes Academy relevant. 

De leergang vindt plaats op 11, 12 en 25 juni 2020. Meer informatie en aanmelden op www.outcomesacademy.nl.

Over Social Finance NL
Social Finance NL (SFNL) is een social enterprise die maatschappelijke uitdagingen duurzaam en effectief oplost. SFNL adviseert over en ondersteunt bij het formuleren van doelstellingen, ontwikkelt resultaatmetingsmethodieken, en zorgt voor vernieuwende samenwerkingen tussen overheid, sociaal ondernemers en impact investeerders. SFNL is tot stand gekomen met steun van het Oranje Fonds en ABN AMRO en maakt onderdeel uit van het internationale Social Finance Global Network. Social Finance NL is opgericht in 2018 en gevestigd in Amsterdam.

Over Impact Centre Erasmus
Impact Centre Erasmus is een onderzoeks- en onderwijsinstituut verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Impact Centre Erasmus wil de brug slaan tussen wetenschap en praktijk rond impactdenken, -meten en -sturen. Impact is het effect van een organisatie op de maatschappij, op zowel de economische, milieu als de sociale dimensie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen