Onderzoek Conscious Business

In samenwerking met Conscious Business Nederland is Impact Centre Erasmus een onderzoek gestart. We willen meer grip krijgen en samen ontdekken en ontwikkelen: hoe bedrijven zich organiseren, waar hun doelen liggen en hoe ze met stakeholders omgaan? Dit heeft invloed op de mate waarin deze bedrijven flexibel, innovatief en veerkrachtig zijn. Het zijn belangrijke eigenschappen voor een turbulente tijd! Heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt dat financiële winst alleen niet voldoende is? 

Uitgangspunt van Conscious Business is grote betrokkenheid met stakeholders en een hoger doel met bewust leiderschap en een bewuste bedrijfscultuur combineren: een continue beweging van goed naar beter. Conscious Business Nederland ondersteunt bedrijven hierin en wil bijdragen aan de beweging met als doel om vanuit ondernemerschap meer echte welvaart en welzijn te creëren. Met het huidige onderzoek verwachten wij meer inzicht te krijgen in waar de eerste behoeften liggen voor onderwijs, onderzoek en de door ontwikkeling van (mkb) bedrijven. Daarnaast draagt het onderzoek bij aan het ontwikkelen van een benchmark.

Bent u benieuwd waar uw organisatie staat? Neem dan deel aan de Conscious Business enquête.