Onderzoek naar impact van peer-tutoring

Impact Centre Erasmus (ICE) gaat met TeachBuddy | Peer-tutoring Software Ên diverse onderwijsinstellingen de effecten van peer-tutoring onderzoeken. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door financiering door Citylab010.

Het onderwijs wordt geconfronteerd met uitdagingen zoals het lerarentekort, lesuitval en de groeiende behoefte aan individuele ondersteuning. Ook is ondersteuning buiten of naast school niet voor iedereen toegankelijk vanwege de daarmee gemoeide kosten.  Het is van essentieel belang om alternatieve leermethoden te verkennen. Peer-tutoring is een vorm van interventies waarbij studenten in paren of kleinere groepen samenwerken en elkaar ondersteunen bij het leren. Kortweg: Leerlingen die sterk zijn in bepaalde vakken helpen andere leerlingen in vakken waar zij niet zo goed in zijn. Het is een veelbesproken methode. Het is cruciaal om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit ervan.

Het gezamenlijke onderzoek richt zich op het verkennen van de effecten van peer-tutoring. Ook gaan we kijken naar bredere effecten zoals toegankelijkheid en het effect op sociale cohesie.

We streven ernaar om de werkzame elementen voor succesvolle peer-tutoring te identificeren. Dit kan niet alleen bijdragen aan de doorontwikkeling van TeachBuddy maar beoogt ook scholen te ondersteunen bij het implementeren van effectieve leermethoden die minder belastend zijn voor leerkrachten.

Impact researchers Pauline Owelle en Emiel Gieles kijken ernaar uit om samen met Teachbuddy en de scholen via onderzoek bij te dragen aan een impactgericht onderwijssysteem dat alle leerlingen de kans geeft om hun volledige potentieel te bereiken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen