"Is our product healthy or not?": Hoe bedrijven omgaan met veranderende normen en waarden

Normen en waarden zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Vaak zijn deze veranderingen subtiel en zie je deze niet terug in wetten of regelgeving. Jilde Garst en Vincent Blok deden onderzoek naar veranderingen binnen de voedselindustrie. Hoe reageert de voedselindustrie op de constant veranderende definitie van ‘gezondheid’? Uit het wetenschappelijke onderzoek blijkt dat organisaties zich niet alleen bewust moeten worden van veranderende normen, maar deze ook duidelijk moeten uitspreken binnen de organisatie. Daarnaast is reflectie door middel van feedback van externe belanghebbenden essentieel.

Voor Business & Society schreven Jilde en Vincent een blog
Het volledige artikel is hier te vinden.