Van 'doing no harm' naar 'doing good': de financiële waarde van niet-financiële waarde.

"Businessmodellen gaan steeds vaker om een combinatie van financiële en niet-financiële waarden. De CFO gaat met zijn CEO op zoek naar activiteiten en business die zowel goed zijn voor de financiële positie als voor de maatschappij. In de praktijk worstelen organisaties vaak met de trade-offs tussen deze twee visies."

Lees hier het Executive Finance artikel geschreven door Prof. dr. Karen Maas.