Verpletterd door algoritmes

De meest recente enquête over ethisch datamanagement uitgezet onder MVO Expertpanel-leden levert verassende resultaten op. Moeten MVO-managers een rol hebben in datamanagement? Uit het onderzoek blijkt dat de urgentie van fout datagebruik nog niet in de MVO-wereld is doorgedrongen.

Bedrijven hebben nog nauwelijks over datamanagement nagedacht, slechts 25 van de 100 organisaties heeft een visie op ethisch datamanagement. Algoritmes vormen voor MVO-managers nog een uitdaging. Dataverwerking is een moeilijk onderwerp, geven de respondenten toe. De MVO-professional loopt achter op de technologische ontwikkelingen in het bedrijfsleven en de overheid. Dat kan niet, want datamanagement heeft alles te maken met maatschappelijke vraagstukken zoals toegankelijkheid, kansen en ongelijkheid, milieu, sociale cohesie en gezondheid. Ethisch datamanagement wordt nog onvoldoende als een MVO-issue gezien, terwijl de relevantie en de impact ervan toeneemt.

Jacqueline Scheidsbach en Marit Schouten schreven een uitgebreid artikel over de resultaten. Dit artikel is te lezen in een speciale uitgave van P+: Verpletterd door algoritmes. Daarnaast besteedde Trouw aandacht aan het onderwerp. Het interview met Jacqueline Scheidsbach in Trouw is hier te lezen. Ook duurzaam-ondernemen.nl heeft een bericht geplaatst, dat is hier te lezen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen