Vroegtijdige inzet arbeidsdeskundigen in letselschadetrajecten

Impact Centre Erasmus (ICE) gaat starten met onderzoek naar de vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in letselschadetrajecten. Paul Ongenae, onderzoeker en ervaringsdeskundige, vertelt over het belang van dit nieuwe onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Impact Centre Erasmus. Naast het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) is arbodienstverlener ArdoSZ mede-initiatiefnemer van het onderzoek. De onderzoekers vanuit het Impact Centre Erasmus staan onder supervisie van prof. dr. Karen Maas. Paul Ongenae is momenteel al betrokken bij het AKC onderzoek naar de vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen binnen de Wet verbetering poortwachter (Wvp). ‘Gaandeweg dit onderzoek kwam uit het veld naar voren dat ook vervroegde inzet bij letselschade heel belangrijk kan zijn, maar dat dit mogelijk nog onvoldoende gebeurt.’ Ook is er volgens Paul een flinke kennisachterstand. ‘Letselschade is een zeer complex terrein waar vaak meer dan dertien verschillende partijen betrokken zijn.’ Je kunt dan denken aan verzekeraars en advocaten van beide partijen, rekenkundige, arbeidsdeskundigen en als het slachtoffer nog in een behandeltraject zit ook aan (para)medische behandelaars. Wanneer de re-integratie start, krijgt een letselschadeslachtoffer te maken met een bedrijfsarts en arbeidsdeskundigen. ‘En dat kan dan weer een andere arbeidsdeskundige zijn dan degene die door de verzekeraar is ingezet. Meer inzicht in en kennis over de stakeholders maakt nadrukkelijk onderdeel uit van het onderzoek. We hopen dat het onderzoek kan bijdragen aan een betere ondersteuning aan letselschadeslachtoffers. Het onderzoek bestaat uit twee, vooralsnog, afzonderlijke doelgroepen: werknemers en ZZP’ers. Na een verkennende fase wordt gekeken of beide doelgroepen verder onderwerp van onderzoek zijn.

Om van het onderzoek een succes te maken, is het belangrijk dat de onderzoekers kunnen putten uit ingebrachte letselschadedossiers. Wil je hier een bijdrage aan leveren, neem dan contact op via impactcentre@eur.nl

Het volledige artikel is hieronder te lezen (pagina 3 – 4)

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen