Zie jezelf in Van Gogh

Van Gogh verbindt: onderzoek en resultaten

Het Van Gogh museum zag in bezoekers een ondervertegenwoordiging van biculturele jongeren. Om de interesses en behoeften van deze groep beter te leren kennen, startte het Van Gogh Museum in 2017 het vierjarige leertraject Van Gogh verbindt, met als doel: een inclusiever Van Gogh Museum. Impact Centre Erasmus heeft het Van Gogh Museum de afgelopen jaren ondersteund in het inzichtelijk maken van de impact van de activiteiten. De belangrijkste projecten en lessen die het museum daaruit getrokken heeft zijn gebundeld in een publicatie: Zie jezelf in Van Gogh.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen