Impact Strategie Program

Met maatschappelijk impact denken en sturen: een ontwikkelprogramma

De omgeving is volop in beweging, voldoende aanleiding voor verandering. Richting bepalen, deze bijstellen of schaarse middelen en data (management) doelgericht inzetten vraagt lef in leiderschap. Impact Strategie Program biedt u kennis, ervaring en in- en overzicht om ook niet financiële doelen te behalen en tastbaar of zelfs financieel te maken. Ook geven we u meer inzicht in de mogelijkheden van digitale transformatie en hoe datamanagement kan bijdragen aan uw beoogde impact. Het is een ontwikkelprogramma voor uw organisatie met een deel theoretisch kader en verdieping via uw praktijk en eigen dilemma’s. Ervaring met en casuïstiek van echte bedrijven en organisaties bieden inspiratie.

"Dat een organisatie ook haar maatschappelijke impact in kaart heeft en communiceert is nog geen gemeengoed. Voor ondernemende directeuren en managers is denken vanuit een strategie gericht op meervoudige waarde creatie de toekomst.” Prof dr Karen Maas

Met het Impact Strategie Program gaan we voorbij aan de hype van impact als containerbegrip. Het is een intensief en inspirerend leer- en ontwikkelprogramma dat tot verandering gaat leiden. We gaan verkennen waar het - voor u! - over gaat, het speelveld bepalen en een visie op implementeren van maatschappelijke impact ontwikkelen.

Voorbij compliance en procesoptimalisatie richting waardecreatie

Executive programIntensief - in company* programma organisatie ontwikkeling
3,5 dag + 2x een avondspreker
KostenPrijs op aanvraag
GroepMinimaal vier kartrekkers
TaalNederlands of Engels
VormKennisintensief | interactief | casuïstiek | maatwerk

*het kan uiteraard ook op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam of op locatie elders

Wat voor wie? 

Wil uw organisatie meer dan alleen een economische of financiële bijdrage leveren? Vindt u een maatschappelijke bijdrage interessant? Impact Strategie Program is een in company aanbod waarin organisatie ontwikkeling in combinatie met impact denken en impact meten voorop staat. De organisatie gaat aan de slag met de eigen vraagstukken rond gewenst resultaat. Dit kan de gehele strategische richting betreffen maar ook een programma of een aantal projecten. U kunt als directie of management team een business case uitwerken maar ook als business development of programma team impact in kaart brengen. Impact Strategie Program is geschikt voor het bedrijfsleven, branche organisaties, woning coöperaties, zorginstellingen, stichtingen, goede doelen en organisaties in sport en cultuur.

Het Impact Strategie Program biedt u:

 • diepgravend begrip van de wereld van impact denken, -meten, -sturen en doen, waaronder impact reporting en de relatie met het primair proces evenals stakeholders
 • kennis en wetenschappelijke inzichten over Artificial Intelligence, databeheer, de relatie met moraliteit en (organisatie) waarden 
 • een bijdrage aan organisatie ontwikkeling
 • een bijdrage aan datamanagement vanuit de (on) bedoelde consequenties op diverse niveaus:
  • bedrijfsvoering en -processen
  • maatschappelijk en stakeholders
  • functioneel taak- en ontwikkelingsgericht als (ICT, Marketing, Finance, MVO) professional / manager
  • risicomanagement
 • een denk raamwerk om uw corporate waarden echt te laden, te vertalen en in vizier te houden
 • een praktische toepassing van impact voor de eigen organisatie en feedback hierop van experts
 • een heldere kijk op meervoudige waardecreatie in relatie tot verantwoording en/of toezicht en een handreiking voor boeiende gesprekken met uw directie, investeerders of donateurs, Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht

Gedurende en na afloop van Impact Strategie Accelerator worden ter verdieping van kennis en inzicht artikelen en literatuur aanbevolen.

Impact Radio met Prof. dr. Karen Maas over Impact-denken

Impact Radio over Impact-sturen en de Management Scope Corporate Impact Index

Contact

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar impactcentre@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen