Resultaten Nationaal Crowdfunding onderzoek

In de afgelopen jaren is crowdfunding gegroeid van een middel voor stichtingen en kunstenaars om via donaties financiering op te halen, tot een alternatief voor bancaire financiering voor MKB bedrijven en de financiering van vastgoed en duurzame energie projecten. Wie zijn de financiers van deze projecten? Zijn dit investeerders die alleen op zoek zijn naar financieel rendement, of hebben zij ook andere verwachtingen? En op welke manier beslissen zij om te investeren of deel te nemen aan een project?

Om dit structureel in kaart te brengen is in 2016, na 2013 en 2014 voor de derde keer, het Nationaal Crowdfunding Onderzoek uitgevoerd. Dit jaar heeft CrowdfundingHub het initiatief genomen om samen met het Impact Centre Erasmus (Erasmus Universiteit Rotterdam), Sustainable Finance Lab (Universiteit Utrecht) en Hogeschool van Amsterdam het onderzoek van een verdere wetenschappelijke basis te voorzien

Verschillen in risico inschatting door investeerders

Uit het onderzoek blijkt dat meedoen aan crowdfunding sinds de eerste editie van 2013 een stuk normaler is geworden en investeerders in veel verschillende projecten investeren. Opvallend is dat we bij investeringen grote verschillen zien in de manier waarop investeerders hun risico inschattingen van projecten maken, afhankelijk van hun relatie met het project, maar ook op basis van de vorm van investeren. Ook is er een opmerkelijke groei zichtbaar van bedrijven die investeringen ontvangen van hun eigen klanten. Dit is tussen 2013 en 2016 gegroeid van 3,5% naar 15,6%.

Trends sinds 2013

Het Nationaal Crowdfunding Onderzoek wordt sinds 2013 uitgevoerd en er zijn een aantal interessante trends zichtbaar sinds die tijd. Zo blijkt dat het aantal keer dat personen bijdragen aan crowdfunding projecten explosief is gestegen. Bleek in het onderzoek van 2013 nog dat slechts 8% van de respondenten meer dan 5x hadden bijgedragen aan crowdfunding projecten, in 2016 was dit al gestegen naar 23%. In 2016 had 12% van de respondenten meer dan 10x geïnvesteerd en bijna 3% investeerde zelfs in meer dan 50 projecten. Een van de redenen hiervan is dat steeds meer investeerders een crowdfunding portefeuille opbouwen en hun investering spreiden over een groot aantal leningen om het risico te beperken.

Investeringsbeslissing wordt snel genomen

Dit jaar hebben we ingezoomd op de risicoperceptie van investeerders en de rol die de bestaande relatie tussen de ondernemer en investeerder heeft om een investeringsbeslissing te nemen. Het lijkt er op dat 43% van de investeerders zeer snel (binnen 15 minuten) een beslissing neemt om te investeren, maar bij personen met een sterke relatie ligt dit bijna op 60% en 90% beslist binnen 30 minuten.

Investeringen niet alleen voor financieel rendement

Daarnaast blijkt ook dit jaar weer dat crowdfunders niet alleen financieel gedreven beslissingen nemen. Ook de maatschappelijke impact is belangrijk. Opvallend is dat bij investeringen in equity projecten, de maatschappelijke impact nog hoger is dan bij reward-based crowdfunding. Bij leningen komt naar voren dat personen voornamelijk vanwege een financieel rendement investeren.

 

English

In recent years, crowdfunding has grown from a tool for foundations and artists to raise funding through donations, an alternative to bank financing for SMEs and financing of real estate and renewable energy projects. But who are the financiers of these projects? Are these investors who only look for financial returns, or do they have other expectations? And how do they decide to invest or participate in a project?
To explore these questions, the CrowdfundingHub started with the first edition of the 'National Crowdfunding Research' in 2013. This year CrowdfundingHub has taken the initiative to work with the Impact Centre Erasmus (Erasmus University Rotterdam), Sustainable Finance Lab (Utrecht University) and University of Amsterdam in order to provide a more scientific basis for this emergent research field.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen