Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s), eenvoudigweg de doelen voor duurzame ontwikkeling, zijn in 2015 vastgesteld door de VN en ondertekend door staatshoofden en overheidsvertegenwoordigers. Doelstelling: in 2030 moet het leven wereldwijd duurzamer zijn dan nu. De 17 doelen zouden een einde moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

SDG Onderzoek 
Impact Centre Erasmus (ICE) zal de komende jaren onderzoek doen naar de concrete vertaling van deze doelen door organisaties. Voornamelijk vanuit een economisch en impact perspectief. Dit doen wij samen met andere partijen binnen en buiten de Erasmus Universiteit.

SDG Onderwijs
De resultaten van onderzoek en publicaties worden door Impact Centre Erasmus vertaald naar onderwijs. Zo kunnen bijvoorbeeld deelnemers aan het Executive Program Corporate Social Responsibility profiteren van de meest actuele wetenschappelijke onderzoeken gerelateerd aan de SDG's.

SDG Onderzoekers
Op het moment zijn er twee onderzoekers verbonden aan Impact Centre Erasmus werkzaam aan SDG onderzoek:

  • Aziza Mayar - PhD kandidaat

    Aziza richt haar promotie onderzoek op de rol van het bedrijfsleven bij SDG’s vanuit een smart mix perspective, namelijk vanuit economisch, corporate governance en juridisch perspectief. 

  • Dr. Jilde Garst - Postdocterale onderzoeker

    Jilde richt zich op de SDG’s vanuit een bedrijfseconomisch perspectief, oftewel vanuit management accounting, control en reporting perspectief. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen