Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s), eenvoudigweg de doelen voor duurzame ontwikkeling, zijn in 2015 vastgesteld door de VN en ondertekend door staatshoofden en overheidsvertegenwoordigers. Doelstelling: in 2030 moet het leven wereldwijd duurzamer zijn dan nu. De 17 doelen zouden een einde moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Impact Centre Erasmus (ICE) zal de komende jaren onderzoek doen naar de concrete vertaling van deze doelen door organisaties. Voornamelijk vanuit een economisch en impact perspectief. Dit doen wij samen met andere partijen binnen en buiten de Erasmus Universiteit.