Social Impact Bond WRZ | Gemeente Rotterdam | Social Impact Finance

Het onderzoek door Impact Centre Erasmus naar de Social Impact Bond (SIB)WRZ is als volgt opgezet. Alle werkzoekenden die via de SIB een baan krijgen zijn geloot met andere werkzoekenden. De werkzoekenden die niet via de SIB aan de slag kunnen volgen de reguliere re-integratietrajecten die de gemeente biedt. Zij vormen de controlegroep. Beide groepen worden over langere tijd gevolgd, sinds 2015, om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de ’meteen aan de slag’ method in vergelijking met de gebruikelijke trajecten die de gemeente biedt.

Het onderzoek van Impact Centre Erasmus onderscheidt zich van andere onderzoeken omdat in veel impactmetingen de groep die meedoet met een traject (treatmentgroep) vergeleken wordt met de doelgroep die op basis van harde karakteristieken op de deelnemers lijkt, zoals een soortgelijk arbeidsverleden. Voor het meten van de impact van WRZ zou deze aanpak verschillende problemen kennen. Het grootste probleem is dat de werkzoekenden die door de consulenten voorgesteld worden om mee te doen met het traject (WRZ) waarschijnlijk anders zijn in ‘zachtere’ karakteristieken zoals motivatie en gedrevenheid dan de algemene doelgroep. Deze verschillen tussen de groep die mee doet aan een traject en de algemene doelgroep worden selectie-effecten genoemd. We zien in studies met dit soort selectie-effecten vaak dat de groep in het traject het beter doet dan de grotere groep, maar het blijft dan onduidelijk of dit komt door het verschil in de ‘zachte’ karakteristieken tussen de groep die meedoet aan het traject en de grotere controlegroep of echt door het traject.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen