Customer Journey / Pathway

Journey map

Wat

Een journey map is een visuele weergave van de verschillende fases, activiteiten, instrumenten, interacties, beslismomenten, en emoties die gezamenlijk onderdeel zijn van een ervaring of proces.

Waarom

Een journey map biedt een totaaloverzicht van een ervaring of proces en stelt je hiermee in staat de complexiteit ervan inzichtelijk te maken en mogelijke oplossingsrichtingen te identificeren.

Hoe

  1. Bepaal van welke ervaring of proces je een journey map wilt maken.
  2. Denk na over de structuur van de ervaring of het proces. Identificeer de verschillende fases van de ervaring of het proces, en bepaal welke elementen je per fase wilt bekijken: activiteiten, instrumenten, interacties, beslismomenten, emoties enzovoort. Zie hiervoor het voorbeeldtemplate.
  3. Zet de structuur van de journey map uit op een whiteboard, flipover, muur of tafel, of gebruik het voorbeeldtemplate.
  4. Doorloop de journey map van begin tot eind. Welke elementen - activiteiten, instrumenten, interacties, etc. - horen bij de eerste fase? En bij de tweede? Enzovoort. Schrijf de inzichten die je hebt op post-its en plak deze op de juiste plek in de journey map. Ga door tot de gehele ervaring of proces tot in detail weergegeven is.
  5. Bekijk de journey map van een afstandje. Wat valt op? Welke knelpunten en kansen zijn er per fase en over de gehele journey te identificeren? Voeg deze toe aan de journey map.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen