SWOT

SWOT analyse

Wat

Een SWOT analyse is een methode om een project, organisatie, sector of oplossing te evalueren aan de hand van interne en externe factoren (strengths, weaknesses, opportunities en threats).

Waarom

Een SWOT analyse brengt interne en externe factoren in kaart die voor een project, organisatie, sector of oplossing een belemmering of juist een kans vormen. Dit helpt om richting te bepalen, toekomstscenario’s te ontwikkelen, strategieën te formuleren en beslissingen te nemen.

Hoe

  1. Bepaal het object van de SWOT analyse. Is dit je project, de organisatie van je opdrachtgever, het vraagstuk, een bepaalde sector of een oplossing?
  2. Zet de structuur van de SWOT analyse uit op een whiteboard, flipover, muur of tafel, of gebruik het voorbeeldtemplate.
  3. Identificeer op basis van je data en inzichten factoren die van invloed zijn op het object van de SWOT analyse en schrijf deze op.
  4. Bepaal of deze factor een strength, weakness, opportunity of threat is en plaats deze op de juiste plek in het matrix.
  5. Cluster binnen de SWOT structuur zaken die met elkaar te maken hebben. Wat voor categorieën aan strengths, weaknesses, opportunities en threats zijn er te identificeren? Geef de clusters een naam en trek lijnen tussen clusters die aan elkaar gerelateerd zijn.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen