Stakeholder Mapping

Stakeholder map

Wat

Een stakeholder map is een visuele weergave van alle verschillende betrokkenen (mensen en organisaties) bij het vraagstuk, hun onderlinge relaties en interacties.

Waarom

Een stakeholder map biedt een overzicht van het complex aan betrokkenen die een rol spelen in het vraagstuk. Het stelt je in staat te identificeren hoe betrokkenen zich tot elkaar verhouden, welke rol zij innemen in het vraagstuk, welke rol zij eventueel in kunnen nemen in een oplossing, en met wie allemaal rekening gehouden moet worden bij het verzinnen van een oplossing.

Hoe

  1. Bepaal de structuur van de stakeholder map. Een veelvoorkomende structuur bestaat uit verscheidene cirkels opgedeeld in segmenten; een soort dartboard of vizier. In het midden komt de actor waarom het draait in de stakeholder map. De cirkels eromheen geven vaak weer hoe dichtbij of veraf overige stakeholders staan. De segmenten geven het type stakeholder weer, bijvoorbeeld: financiers, adviseurs, kennispartners of hulpverleners. Zie hiervoor het voorbeeldtemplate.
  2. Zet de structuur van de stakeholder map uit op een whiteboard, flipover, muur of tafel, of gebruik het voorbeeldtemplate.
  3. Bepaal het vertrekpunt van de stakeholder map. Ben je dit zelf? Is het de opdrachtgever? De doelgroep? Of een andere betrokkene? Zet deze actor in het midden.
  4. Identificeer de verschillende betrokkenen bij het vraagstuk. Schrijf deze op post-its en plak ze op de juiste plek in de stakeholder map.
  5. Trek lijnen tussen de verschillende betrokkenen die je geïdentificeerd hebt. Wie staat met wie in contact en op wat voor manier?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen