Mind Mapping

Mindmap

Wat

Een mindmap is een visuele weergave van associaties rondom een bepaald onderwerp.

Waarom

Een mindmap maakt de breedte en diepte van een onderwerp inzichtelijk. Het helpt een onderwerp in zijn geheel te zien, patronen te identificeren, verbanden te leggen en onderzoeks- of oplossingsrichtingen te bepalen.

Hoe

  1. Bepaal rondom welk onderwerp je de mindmap wilt maken.
  2. Bedenk wat er allemaal te maken heeft met het onderwerp en schrijf dit op. Verken thema’s, aanpalende vraagstukken, oorzaken, normen en waarden, behoeften, enzovoort. Laat je associatieve denken de vrije loop gaan.
  3. Identificeer patronen en leg verbanden. Cluster zaken die op een of andere manier met elkaar te maken hebben. Geef de clusters een naam en trek lijnen tussen clusters die aan elkaar gerelateerd zijn.
  4. Breng aan de hand van de clusters en relaties een ordening aan. Gebruik verschillende kleuren om de ordening visueel te benadrukken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen