Containerreuzen MSC & Maersk beëindigen hun alliantie: Kans voor Rotterdam?

Bart Kuipers, senior research port economics at Erasmus School of Economics

MSC & Maersk, twee containerreuzen die samen goed zijn voor een derde van de wereldhandel, hebben besloten hun in 2015 gestarte alliantie per januari 2025 te beëindigen. Waarom doen ze dit? En wat zijn de gevolgen? Bart Kuipers, haveneconoom verbonden aan Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics, wordt in De Telegraaf (26 januari 2023) om zijn expertise gevraagd.  

De twee rederijen besloten in 2015 een alliantie te vormen om kostenefficiënter te kunnen opereren op de routes tussen Azië en Europa en de trans-Atlantische en trans-Pacifische routes. Kuipers wijst er echter op dat de twee bedrijven de afgelopen jaren flink uit elkaar zijn gegroeid. 

Uiteenlopende strategieën 

Maersk richt zich vooral op de logistiek van grote verladers en het investeren in kleinere, meer duurzame ethanolschepen, terwijl MSC zich vooral richt op het investeren in grote schepen, legt de haveneconoom uit. Bovendien richten de schepen van MSC zich steeds meer op noord-zuidroutes, terwijl Maersk zich steeds meer op oost-westroutes richt. Kuipers verwacht dan ook dat de impact van het uiteenvallen van de alliantie klein zal zijn. 

Kans voor Rotterdam 

De haveneconoom ziet in het verbreken van de alliantie een interessante kans voor de Rotterdamse haven. Maersk en Hutchinson zijn namelijk al op zoek naar manieren om samen te groeien. Dit maakt de weg vrij voor MSC om naar ECT toe te groeien. 

Onderzoeker
Bart Kuipers, haveneconoom verbonden aan Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics
Meer informatie

Voor het volledige item van De Telegraaf, 26 januari 2023, klik hier.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen