Jeroen van Haaren MSc

Senior onderzoeker stedelijke en regionale economie

E-mailadres
vanhaaren@ese.eur.nl
Telefoonnummer
+31(0) 6 38739117
Room
Woudestein, T-Gebouw, Kamer T-19-37
Ruimte
Mandeville Building

Biografie

Jeroen van Haaren is stedelijk en regionaal econoom. Hij onderzoekt arbeidsmarkten, vastgoedmarkten, voorzieningen en de relaties daartussen. Werkgelegenheids- en productiviteitsgroei, betaalbaarheid op de woningmarkt, maar ook stedelijke aantrekkelijkheid zijn onderwerpen waar Jeroen onderzoek naar heeft gedaan. Het onderzoek van Jeroen kenmerkt zich door een op feiten gebaseerde aanpak en is vaak data gedreven, maar met oog voor praktische toepassingen. Jeroen adviseert bestuurders en beleidsmakers bij het bepalen van strategieën om evenwichtige groei in steden en regio’s na te streven.

 

Voornaamste onderzoeksgebieden

 • Arbeidsmarktanalyse en sectorstudies
 • Woningmarktanalyse
 • Stedelijke aantrekkelijkheid en voorzieningen
 • Geografische analyse

Onderwijs

Jeroen is als docent betrokken bij de volgende vakken:

Daarnaast is Jeroen regelmatig spreker op congressen en geeft hij (gast)colleges bij andere onderwijsinstellingen.

Selectie van recente onderzoeksprojecten

 • Beschrijving: Monitoring studie naar de implementatie van de Herstel- & Vernieuwingsagenda die is opgesteld naar aanleiding van de COVID-19 crisis in Rotterdam. In dit onderzoek wordt een brede schare indicatoren nauwlettend gevolgd om te identificeren hoe de Rotterdamse economie is geraakt door coronamaatregelen en hoe hier optimaal in kan worden bijgestuurd, gericht op herstel van de economie, maar juist ook op vernieuwing.

  Status: Lopend onderzoek
  Looptijd: 2021-...
  Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

 • Beschrijving: Onderzoek naar de impact van de vestiging van internationale bedrijven in de Rotterdamse regio. In dit onderzoek zijn bredere impact indicatoren gemeten, waaronder toegevoegde waarde en indirecte werkgelegenheid. Daarnaast is onderzocht hoe internationale bedrijven zijn ingebed in het ecosysteem van bedrijven in de Rotterdamse regio en in hoeverre zij een rol voor zichzelf weggelegd zien in het bijdragen aan transitieopgaven in Rotterdam.

  Status: Afgerond
  Looptijd: 2020-2021
  Opdrachtgever: Rotterdam Partners en Gemeente Rotterdam

   

 • BeschrijvingOnderzoek naar de talentvraag in drie regio’s naar levenscyclus van de onderliggende sectorstructuur, ruimtelijke uitsortering en inbedding.
  Status: Actief project
  Looptijd: 2020 - 2021
  Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Beschrijving: Toegepast academisch onderzoek naar de economische effecten van regionale en sectorale differentiatie van pandemie gerelateerde maatregelen.
  Status: Actief project
  Looptijd: 2020 - 2022
  Opdrachtgever: ZonMW / NWO
  Partners: PBL, VU

 • Beschrijving: Onderzoek naar de economische effecten van de voorgenomen investeringsstrategie ‘Groeiagenda Zuid-Holland’ gericht op het bevorderen van economische groei in de provincie Zuid-Holland. Dit project omvat een analyse van de impact van investeringen in onderzoek en ontwikkeling en een effectbepaling van de investeringen in de woningmarkt en het openbaar vervoernetwerk in de metropoolregio.
  Status: Actief project
  Looptijd: 2020
  Opdrachtgever: Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH)
  Partners: NEO Observatory

 • Beschrijving: Bijdragen aan de jaarlijkse Economische Verkenning Rotterdam in de vorm van essays. Deze essays gaan in op een gebalanceerd groeipad voor de Rotterdamse regio en behandelen diverse thema’s, waaronder de stedelijke economische structuur, toerisme en bezoekers, uitgaven in en aantrekkelijkheid van de binnenstad en de woningmarkt.
  Status: Actief project
  Looptijd: Jaarlijks, vanaf 2016
  Opdrachtgever: Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam
  Partners: Diversen

 • Beschrijving: Onderzoeksproject naar de economische ontwikkeling van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en een vooruitblik op toekomstige ontwikkeling. In dit project is het groeipotentieel in de 23 gemeenten in deze regio onderzocht en worden condities geschetst om dit potentieel te verzilveren, waaronder investeringen in de woningmarkt en het openbaar vervoernetwerk.
  Status: Afgerond project
  Looptijd: 2019
  Opdrachtgever: Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH)
  Partners: NEO Observatory

 • Beschrijving: Academisch onderzoek naar de langjarige ontwikkeling van nationaal aangewezen prioriteitssectoren (‘topsectoren’) in Rotterdam. In dit onderzoek is het ontwikkelpad van de onderliggende subsectoren aan deze topsectoren onderzocht voor de periode 2000-2015 en is dit pad gerelateerd aan een sector levenscyclus model. Dit onderzoek wijst op grote heterogeniteit in de samenstelling van deze sectoren, dit vraagt om een kleinere korrelgrootte bij het maken van economisch beleid gericht op deze sectoren
  Status: Afgerond project
  Looptijd: 2019
  Opdrachtgever: Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

 • BeschrijvingIn dit onderzoeksproject zijn de geplande woningbouwontwikkelingen in de Gemeente Rotterdam onderzocht op hun impact op het woonaanbod voor sociaal-economische onafhankelijke bewoners. In de studie zijn demografische en economische prognoses geconfronteerd met de plannen, haalbaarheid en segmentering van het te ontwikkelen woningaanbod. Hiermee is de toekomstige match van vraag en aanbod voor deze doelgroep geëvalueerd.
  Status: Afgerond project
  Looptijd: 2019
  Opdrachtgever: Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Rotterdam

 • Beschrijving: Deze toekomstvisie brengt de financiele en juridische dienstverlening in de gemeente Den Haag in kaart en analyseert de snelheid van adoptie van informatietechnologie in deze sectoren. Ook gaat de visie in op het potentieel voor verdere innovatie door adoptie van informatietechnologie.
  Status: Afgerond project
  Looptijd: 2018
  Opdrachtgever: Afdeling Economie Gemeente Den Haag

 • Beschrijving: Scenariostudie voor Economic Board Zuid-Holland gericht op de historische economische impact van vijf speerpunten benoemd door Economic Board Zuid-Holland voor de economie van de provincie Zuid-Holland. De studie gaat daarnaast in op de potentiele toekomstige economische impact onder aanname van diverse scenario’s.
  Status: Afgerond project
  Looptijd: 2018
  Opdrachtgever: Economic Board Zuid-Holland

 • Beschrijving: Adviestraject gericht op strategievorming om de kenniseconomie en daaraan verwante beleidsagenda te versterken in de gemeente Den Haag. In dit project is in kaart gebracht waar kennisintensieve bedrijvigheid zich bevindt en in welke mate sprake is van bedrijfsoprichtingen, -overleving en -opheffing.
  Status: Afgerond project
  Looptijd: 2018
  Opdrachtgever: Gemeente Den Haag

 • Beschrijving: Onderzoek naar de omvang, samenstelling en ruimtelijke spreiding van circulaire werkgelegenheid. Het betreft een ruimtelijke analyse met kaartmateriaal en zwaartekrachtmodellen van circulaire werkgelegenheid in Nederland.
  Status: Afgerond project
  Looptijd: 2017
  Opdrachtgever: Goldsmeding Foundation
  Partners: EHERO, Circle Economy

 • Beschrijving: Onderzoek naar de samenstelling en vestiging van de voedingsmiddelen en voedingsmiddelengerelateerde sectoren in de Rotterdamse Regio. Dit onderzoek is gebaseerd op geografische analyse en casusonderzoek naar padafhankelijkheid in sectorontwikkeling.
  Status: Afgerond project
  Looptijd: 2017
  Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
  Partners: RSM