Jeroen van Haaren

Senior onderzoeker Stedelijke Economie en Vastgoed

E-mailadres
Telefoon
+31(0)10 408 24 29
Kamer
Woudestein, T-Gebouw, Kamer T-19-37
Spatie
Mandeville Building | Building

Biografie

Jeroen van Haaren is stedelijk econoom en gespecialiseerd in kwantitatieve ruimtelijke analyse van onder meer arbeidsmarkten, woning- en kantorenmarkten en stedelijke voorzieningen. Jeroen combineert in zijn onderzoek grote databases (big-data) met ruimtelijke modellen (GIS). Hierbij combineert hij database koppelingen met programmeren en visualiseren. Het combineren van open- en gesloten data leidt vaak tot het gebruiken van tot dusver onbekende data en vernieuwende inzichten.

Promotieonderzoek

Jeroen voert regelmatig wetenschappelijk onderzoek uit voor verschillende publieke en private partijen. Dit onderzoek biedt hem de mogelijkheid om een promotieonderzoek te doen naar het effect van stedelijke voorzieningen op de prijs van bestaande koopwoningen. 

Jeroen heeft na zijn studie ‘Urban Port and Transport Economics’ aan Erasmus Universiteit Rotterdam kwalitatief onderzoek gedaan in tientallen Europese steden, op uiteenlopende thema’s: van kennislocatie ontwikkeling tot duurzaam transport.

 

Onderzoeksinteresse

  • Arbeidsmarktanalyse, sectorstudies en impact analyse
  • Woningmarkt analyse en interactie ruimtegebruik
  • Stedelijke aantrekkelijkheid en voorzieningen
  • Datagedreven stedelijke onderzoek

Onderwijs

Jeroen is als verantwoordelijk docent betrokken bij de volgende vakken:

Daarnaast geeft Jeroen verschillende (gast)colleges.

Master City Developer

Jeroen was van 2009 tot 2016 opleidingsmanager van de post-initiële opleiding ‘Master City Developer’. Als opleidingsmanager vertegenwoordigde hij Erasmus Universiteit Rotterdam in een samenwerkingsverband met TU Delft en Stadsontwikkeling Rotterdam en was hij onder meer verantwoordelijk voor de dossiers accreditatie, financiën, organisatie en marketing. 

Recente onderzoeksprojecten

2018 – Economische Verkenningen Rotterdam 2018 – Toerisme

Bijdrage aan de Economische Verkenningen Rotterdam 2018, geschreven samen met Erik Braun, Frank van Oort (Erasmus School of Economics) en Mathieu Steijn (Universiteit Utrecht). Essay over de transformatie van Rotterdam naar een toeristische bestemming. Met behulp van innovatieve data afkomstig van Flickr.com ontstaat een beeld van de nieuwe toeristenstad Rotterdam.

2018 - Toekomstvisie Finance en Legal Tech

Advies voor de Gemeente Den Haag: toekomstvisie op de sectoren Finance (Financiële Dienstverlening) en Legal (Juridische Dienstverlening) en aanverwante economische activiteit. Dit project was gericht op het inzichtelijk maken van de effecten van technologische innovaties op deze twee sectoren. Het meten en in kaart brengen van de huidige staat van deze sectoren in de regio Haaglanden, alsmede op het leveren van input voor het maken van toekomstscenario’s als onderdeel van een publicatie van Deloitte Financial Advisory Services.

2018 – Economische Verkenningen Rotterdam 2018 – Essay nieuwe economische structuur

Bijdrage aan de Economische Verkenningen Rotterdam met Walter Manshanden, Olaf Koops (NEO Observatory) en Frank van Oort (Erasmus School of Economics). Essay over de veranderende structuur van de Rotterdamse economie en het toegenomen belang van Kennisintensieve Zakelijke Dienstverlening.

2018 – Economic Board Zuid-Holland scenario studie

Scenario studie voor Economic Board Zuid-Holland gericht op de historische en toekomstige economische impact van vijf speerpunten voor de economie van de provincie Zuid-Holland.

2018 – Food for the Future – Ontstaansgeschiedenis van drie locaties binnen het Rotterdam Food Cluster

Case studie onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van drie voedsel gerelateerde locaties in de regio Rotterdam.

2017 – Doorontwikkeling Agenda Kenniseconomie

Onderzoeks- en adviesproject door Frank van Oort en Jeroen van Haaren ten behoeve van de doorontwikkeling van de agenda kenniseconomie van Gemeente Den Haag. Jeroen heeft binnen dit project bottom-up in kaart gebracht welke bedrijvigheid in Den Haag is gevestigd, in welke sectoren veel bedrijven starten, in welke mate bedrijven groeien, overleven en opgeheven worden. 

2017 – Circulaire Economie: onderzoek naar werkgelegenheid in circulaire bedrijven in Nederland

Onderzoek in opdracht van EHERO i.s.m. Circle Economy naar de omvang, samenstelling en ruimtelijke spreiding van circulaire werkgelegenheid. De opdracht betreft een ruimtelijke analyse met kaartmateriaal en zwaartekrachtmodellen van circulaire werkgelegenheid in Nederland. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van breder onderzoek uitgevoerd door Martijn Burger, Frank van Oort, Spyridon Stavropoulos en Jeroen van Haaren.

2017 – Analyse Foodcluster Rotterdam: onderzoek naar de samenstelling en vestiging van de voedingsmiddelen sector in de Rotterdamse Regio Onderzoek in opdracht van RSM en Gemeente Rotterdam naar de omvang, samenstelling en ruimtelijke spreiding van bedrijven actief in de keten van de voedingsmiddelen sector. Deze opdracht betreft het in kaart brengen van de ruimtelijke spreiding en concentratie van de verschillende ketens in deze sector. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar dynamiek in de vorm van groei en krimp van werkgelegenheid en startende bedrijven en opheffingen.

2017 -    Economische Verkenningen Rotterdam: Essay ‘Next Economy, Next City’. Essay geschreven door Frank van Oort en Jeroen van Haaren in het kader van de Economische Verkenningen Rotterdam 2017. Ter ondersteuning van dit essay is een ruimtelijke analyse uitgevoerd naar bedrijfsvestigingen in kennisintensieve bedrijvigheid en industrie in Rotterdam. Hierbij gaat aandacht uit naar vestigingslocatie, werkgelegenheid, colocatie, starters, opheffingen en zzp-bedrijven. Daarnaast zijn stedelijke voorzieningen passend bij de ‘Next Economy’ in kaart gebracht, alsmede het aanbod op de woningmarkt voor hoogopgeleiden.

2016 – Branding Brabant: Doorontwikkeling van het brand ‘Brabant’ Strategische advisering van de Provincie Noord-Brabant op de verdere ontwikkeling van de branding activiteiten en strategie van de provincie. Deze opdracht is uitgevoerd door Erik Braun en Jeroen van Haaren. In dit onderzoek zijn op basis van een 40-tal interviews toekomstperspectieven geschetst voor het merk ‘Brabant’.

2016 – Validatie Taxatiemodellen: Colliers International Consultants (Update 2016). Update van het in 2015 uitgevoerde onderzoek naar de taxatiemodellen voor woningen en commercieel vastgoed gebruikt door Colliers International Consultants. Dit onderzoek bestaat uit het uitbrengen van een advies ten aanzien van de mathematische consistentie en marktconformiteit van de gehanteerde modellen.

2015 –Woningwaarde in Rotterdam – Onderzoek naar duurzame waarde sturing in Rotterdamse buurten Onderzoek naar waarde bepalende omgevingsfactoren in Rotterdamse buurten. Dit onderzoek bestaat uit het modelleren van woningwaarde met multilevel hedonische prijsvormingsmodellen en het schetsen van mogelijkheden om waarde te beïnvloeden.

Publicaties

Klik hier voor een publicatieoverzicht.