Bart Kuipers

Senior Onderzoeker Haveneconomie

E-mailadres
Telefoon
+31(0)10 408 1870
Kamer
Woudestein, T-Gebouw, Kamer T19-27
Ruimte
Mandeville Building | Building

Biografie

Bart Kuipers (1959) is sinds 2008 als zeehaven- en logistiek adviseur bij Erasmus UPT.

Al meer dan drie decennia doet Bart Kuipers onderzoek naar:

 • goederenvervoer,
 • ruimtelijke logistieke processen
 • en zeehavenontwikkeling.

Zijn proefschrift ging over de flexibiliteit van de in de Rotterdamse haven gebaseerde chemische industrie.

Expertise

Met name het goederenvervoer en dan speciaal de containerisatie is een van Barts expertisegebieden. Hij duidt het belang van de container voor de Nederlandse economie en dan met name de toekomstige economische impact van goederenvervoer en containers. Belangrijk onderdeel zijn scenariostudies van mogelijke toekomstige ontwikkelingen van nationale en internationale zeehavens.

Bart heeft gewerkt bij het Nederlandse Ministerie van Transport, bij de TU Delft en TNO.

In 2014 ontving hij de gouden medaille van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen voor zijn essay over de container: de beste uitvinding van de afgelopen eeuw. Waarin hij helder uiteen zet hoe de container als economisch fenomeen grote veranderingen in wereldeconomie heeft veroorzaakt.

Voornaamste onderzoeksgebieden

Bart Kuipers richt zich op de volgende onderzoeksgebieden:

 • Groei en ontwikkeling van zee- en binnenhavens
 • Regionaal-economische ontwikkeling in binnen en buitenland gerelateerd aan goederenvervoer
 • Goederenvervoer- en havenbeleid

Recent research projects

 • ‘Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040’, projectleider van een toekomstvisie naar de Rijn-Schelde Delta in 2040, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, in opdracht van de Rijn-Schelde samenwerkingsorganisatie (2011) 
 • ‘Rotterdam World Port City. Hoogwaardige zakelijke dienstverlening voor het Rotterdamse haven- en industriecomplex’, projectleider van een onderzoek naar de mogelijke invulling van mainport Rotterdam als centrum voor hoogwaardige dienstverlening, in samenwerking met de Universiteit Utrecht (2011)
 •  ‘Van mainport naar wereldstadhaven. Belang en betekenis van mainports in 2040 voor de Nederlandse economie’, projectleider van een verkenning naar de toekomstige rol van de mainports Rotterdam en Schiphol voor de Nederlandse economie, in samenwerking met TNO, in opdracht voor het Ministerie van Verkeer & Waterstaat (2010)
 •  ‘Flexibele zeehavens. Zeeland Seaports als casestudy’, projectleider van een onderzoek in opdracht van de provincie Zeeland naar de vormgeving van een flexibele strategie voor de Zeeuwse havens (2010)** (lopend)
 • 'Economische gevolgen oplegregeling binnenvaart’, participatie in adviesproject in opdracht van het Crisisberaad Binnenvaart naar de economische gevolgen van invoering van een oplegregeling in de binnenvaart (2010)
 • ’24 uur in het Waal-Eemhavengebied in 2025’, projectleider van een onderzoek naar de toekomst van nachtarbeid in de Rotterdamse haven, in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam (2009)
 •  ‘SWOT-analyse & Innovatieagenda Maritieme Piek Drechtsteden’, projectleider van een onderzoek naar het maritieme cluster in de Drechtsteden, in opdracht van Bureau Drechtsteden (2009)
 •  ‘Lange termijntrends achterlandvervoer containers’, projectleider van een onderzoek naar strategische ontwikkelingen in het achterlandvervoer van containers van- en naar de Rotterdamse haven, in opdracht van Transumo (2009)
 •  ‘Evaluatie Fase 1 Innovatieprogramma Binnenvaart’, projectleider van een evaluatie naar het Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart in opdracht van het Ministerie van V&W (2008)
 • ‘Verkenning Bouw-, service en bestelverkeer regio Rotterdam’, projectleider van een verkennend onderzoek in opdracht van het Rotterdam Climate Initiative (2008)
 •  ‘Potentie van Zeeland Seaports als Superstukgoedhaven’, projectleider van een uitwerking van het superstukgoed-concept in opdracht van de Zeeuwse Milieu Federatie (2008)

Selected Publications

 • R.C. Bagchus & B. Kuipers [1992] 'Autostrade del Mare' In: N. Wijnolst, C. Peeters & P. Liebman (Eds.) European Shortsea Shipping. London: Lloyd's of London Press Ltd, pp.52-65.
 • B. Kuipers [1992] 'Havenplan 2010; Weg van de Maasvlakte' In: Tijdschrift voor Vervoerswetenschap, 1992 jrg 28/#1, pp.74-92. B. Kuipers [1994] 'Valse verwachtingen' In: Economisch Statistische Berichten, 16.3.’94, pp.236-240.
 • B. Kuipers [1994] 'VAL-kansen niet vals!' In: Economisch Statistische Berichten, 8.6.’94, pp.540-541.
 • J. v.d.Vlies & B. Kuipers [1994] 'De economische baten van milieuzorg in het goederenvervoer over de weg' In: Tijdschrift Vervoerswetenschap, 1994 jrg 30/#2, pp.111-119.
 • B. Kuipers, J. Verkade & L.M. Bus [1995] 'Onder¬zoek naar de rol van goederenvervoer in de economie. Een introductie van het ROLGOED-programma' In: Tijdschrift voor Vervoerswetenschap, #1/95, pp.1-22.
 • B. Kuipers, H. van Rooden, A.D.M. van de Ven & A.A.C.M. Wierikx [1995] 'De logistieke wereld bezien door de bril van de overheid. Enkele SPITS¬vondigheden gericht op logistieke beleidsanalyse' In: Tijdschrift voor Vervoerswetenschap, #1/95, pp.55-76.
 • B. Kuipers [1995] 'Rotterdam vervaagt: de milieuef¬fecten en omvang van maritieme deconcentra¬tie be¬paald' In: G.J. Ashworth & J. Waalkens (red.) Geo¬grafie en milieu: trend of traditie? Nederlandse Geo¬grafische Studies 193. Utrecht/Groningen: KNAG. pp.69-84.
 • B. Kuipers [1996] 'In the same place at the same time. Renewal of the petrochemical industry in the Port of Rotterdam' In: P.H. Pellenbarg, F. Schuurmans & J. de Vries (red.) Reisgenoten. Liber Amicorum W.J. van den Bremen, Utrecht/Groningen: KNAG/Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen.
 •  B. Kuipers [1996] 'Een Rotterdamse visie op de Rotterdamse haven' In: Tijdschrift Vervoersweten¬schap, 1996/#2, pp.179-184. B. Kuipers [1998] ‘The port of Rotterdam as an engine for European Integration’ In: T. Unwin (ed.) A European Geography, Longman: Harlow, pp.213-216.
 • B. Kuipers [1999] Flexibiliteit in de Rotterdamse havenregio. Flexibiliseringsstrategieën van de moderne zeehavenindustrie, Delft: Eburon. (proefschrift)
 • B. Kuipers [2000] ‘Flexible restructuring in the port of Rotterdam region. Case studies in the port-related petrochemical cluster’, In: I. Johansson & R. Dahlberg (eds) Entrepreneurship, firm growth and regional development in the New Economic Geography, Uddevalla: University of Trolhättan, pp.433-458.
 • B. Kuipers [2000] ‘Blijft Nederland Distributieland?’ In: Economisch Statistische Berichten, 16-6-2000, pp.492-496.
 • B. Kuipers [2002] ‘Na de grote nota’s: Nederland nog steeds Distributieland?’ In: F. Bruinsma et al (red.): Mobiliteit en beleid, Assen: Koninklijke van Gorcum, pp.65-76.
 • B. Kuipers [2002] ‘Containerbegrip’ In: Economisch Statistische berichten, 1-2-2002, p.83.
 • H. Runhaar, R. van der Heijden & B. Kuipers [2002] ‘Flexibility of freight transport sectors. An exploration of carriers’ responses to external pressure on prices and service’ In: European Journal of Transport and Infrastructure Research, Vol. 2, nr.1, pp. 19-40.
 • W.J.J. Manshanden & B. Kuipers [2003] ‘Staat zonder transport ook het buitenland stil?’ In: Economisch Statistische Berichten, dossier ‘Handel en transactiekosten’, 88e jrg., nr.4412, pp.D25-27.
 • B. Kuipers [2003] ‘Port strategies in the nineties in Rotterdam, Antwerp and Hamburg: Rotterdam, a loser in the container market?’ In: W. Dullaert, B.A.M. Jourquin & J.B. Polak (eds) Across the border. Building upon a quarter century of transport research in the Benelux, Antwerpen: De Boeck, pp.227-248.
 • H. van Ham & B. Kuipers [2004] ‘E-commerce and the container shipping industry’ In: M. Beuthe, V. Himanen, A. Reggiani & L. Zamparini (eds) Transport developments and innovations in an evolving world, Berlin etc.: Springer, pp.47-68.
 • B. Kuipers [2005] ‘The end of the box?’ In: J. McConville, H. Leggate & A. Morillo (eds) International Maritime Transport: Perspectives, Abingdon: Routledge, pp.215-229.
 • K. Joosten, A. Krekt & B. Kuipers [2006] De smaak van samenwerking. Leader firms, leveranciers en kansen voor innovatie, Rotterdam: EDBR/Havenbedrijf Rotterdam.
 • B. Kuipers [2007] ‘Supply chain management: a driving force towards the transition to a serrated growth pattern in global container flows in the future?’ In: Proceedings of the 2nd International Maritime-Port Technology and Development Conference, Singapore: Maritime and Port Authority of Singapore.
 • B. Kuipers [2008] ‘Enkele gedachten over knooppuntontwikkeling’ In: B. Immers, B. Kuipers & L. Tavasszy (red.) Van logit naar logistiek. De logistieke familie van Kees Ruijgrok (liber amicorum), Delft: TNO.
 • Kuipers, B. & W. Jonkhoff [2011] ‘Ex post evaluation of Rotterdam port investment’ In: W. Manshanden & W. Jonkhoff (eds) Infrastructure Productivity Evaluation, New York etc.: Springer, pp. 47-64.
 • Jacobs, W. & B. Kuipers [2011] ‘Regulation of the global transport industry. An institutional account’, in: Roger J. Van den Bergh & Alessio M. Pacces (eds) Regulation and Economics. Encyclopedia of Law and Economics, second edition, Cheltenham, Edward Elgar Publishing.