Dr. Bart Kuipers

Senior Onderzoeker Haveneconomie

E-mailadres
bkuipers@ese.eur.nl
Telefoonnummer
+31(0)10 408 1870
Room
Woudestein, T-Gebouw, Kamer T19-27
Spatie
Mandeville Building

Biografie

Dr. Bart Kuipers (1959) is sinds 2008 als zeehaven- en logistiek adviseur bij Erasmus UPT.

Al meer dan drie decennia doet Bart Kuipers onderzoek naar:

  • goederenvervoer,
  • ruimtelijke logistieke processen
  • en zeehavenontwikkeling.

Zijn proefschrift ging over de flexibiliteit van de in de Rotterdamse haven gebaseerde chemische industrie.

Expertise

Met name het goederenvervoer en dan speciaal de containerisatie is een van Barts expertisegebieden. Hij duidt het belang van de container voor de Nederlandse economie en dan met name de toekomstige economische impact van goederenvervoer en containers. Belangrijk onderdeel zijn scenariostudies van mogelijke toekomstige ontwikkelingen van nationale en internationale zeehavens.

Bart heeft gewerkt bij het Nederlandse Ministerie van Transport, bij de TU Delft en TNO.

In 2014 ontving hij de gouden medaille van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen voor zijn essay over de container: de beste uitvinding van de afgelopen eeuw. Waarin hij helder uiteen zet hoe de container als economisch fenomeen grote veranderingen in wereldeconomie heeft veroorzaakt.

Voornaamste onderzoeksgebieden

Bart Kuipers richt zich op de volgende onderzoeksgebieden:

  • Groei en ontwikkeling van zee- en binnenhavens
  • Regionaal-economische ontwikkeling in binnen en buitenland gerelateerd aan goederenvervoer
  • Goederenvervoer- en havenbeleid

Recente projecten

Het Rotterdam Effect (2018)

In dit project is in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam de impact van Mainport Rotterdam op de Nederlandse economie vastgesteld. Dit is gedaan door ook de wederuitvoer van gecontaineriseerde lading mee te nemen in de economische impact, die Erasmus UPT jaarlijks vaststelt in de Havenmonitor. Met deze wederuitvoer is een omvangrijke toegevoegde waarde gemoeid waardoor de economische impact van mainport Rotterdam ook sterk is toegenomen.

 

De studie is in diverse media besproken. Zie ter illustratie het Financiële Dagblad van 18 december 2018: Het Rotterdam effect

Deze studie heeft enkele kritische beschouwingen in de vakpers losgemaakt: Brexit effect

Blog over effect Brexit op Rotterdamse haven.

Het belang van de Rotterdamse haven op de Nederlandse economie. Opinie artikel.