Maurice Jansen MSc

Rotterdam Maritime City

Senior researcher / Business developer

E-mailadres
m.jansen@ese.eur.nl
Telefoonnummer
+31 (010) 40 81578
Kamer
Woudestein, T-Gebouw, Kamer T19-23
Ruimte
Mandeville Building

Biografie

Maurice Jansen, MSc. is senior onderzoeker en business developer bij Erasmus UPT. Als bedrijfskundige is hij gespecialiseerd in Strategisch Management en Omgeving. Maurice is een echte verbinder. Hij stelt de mens en menselijk kapitaal centraal.

Maurice zoekt graag de ‘rafelrandjes’ op van havensteden. Daar waar haven en stad tegen elkaar aan schuren is er dynamiek, ontstaan er conflicten, maar is er ook ruimte voor creativiteit.

Expertise

Bij Erasmus UPT concentreert Maurice zich op vraagstukken als:

 • Hoe kunnen havens en havensteden zich duurzaam ontwikkelen? Waarbij een evenwicht tussen economische en maatschappelijke waarden het uitgangspunt is.
 • De ontwikkeling van innovatief onderwijs.
  Zodat professionals wereldwijd excelleren in de dynamische problematiek waarmee havens en havensteden worden geconfronteerd.

Maurice beschouwt havens en havensteden als broedplaatsen voor talent, innovatie en ondernemerschap. Vanuit dit perspectief ondersteunt hij beleid en initiatieven die leiden tot een doorbraak in weerbarstige haven en havenstedelijke vraagstukken. 

Voornaamste onderzoeksgebieden

Maurice is expert in de volgende onderzoeksthema’s:

 • Port-City cross-overs.
 • Inclusieve (maatschappelijke en duurzame) havenontwikkeling.
 • Coördinatiemechanismen in havenpartnerschappen.
 • Games in de haven, transport en logistiek.
 • Zero waste supply chains.

Toegevoegde waarde

Je kunt Maurice altijd bellen om op te treden als facilitator, moderator of rapporteur van kennisintensieve bijeenkomsten. Als coach of sparring partner weet hij vaak het beste in mensen naar boven te halen. Op Maurice kun je rekenen wanneer je creativiteit nodig hebt, structuur zoekt of juist kennis helder wil verpakken in een mindmap, case study, spelsessie of andere innovatieve werkvorm. 

Carrière

In zijn vorige dienstverband was Maurice afdelingsdirecteur van het Master Shipping and Transport-programma bij STC, het maritiem onderwijs- en opleidingsinstituut in Rotterdam. Daarvoor was hij supply chain solutions developer bij UTi Worldwide, een wereldwijd expediteur en logistiek dienstverlener. Maurice was ook actief als transportconsultant bij KPMG Consulting. Hij behaalde zijn diploma in Business Administration in Strategisch Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 1997.

Maurice Jansen werkt zowel aan onderzoeks- als aan onderwijsprojecten. Hier is een selectie van deze projecten weergegeven. 

Een selectie van de recente onderzoeksprojecten van Maurice Jansen.

Beschrijving: Onderzoeksproject voor het Havenbedrijf Moerdijk waarin wij een strategische monitor ontwikkeld hebben om de voortgang van de havenstrategie te monitoren. In een kader van SDG's is een uitgebreid aantal indicatoren gemonitord en zijn trends en ontwikkelingen weergegeven. 

Status: Actief project
Looptijd: 2019-2020
Opdrachtgever: Havenbedrijf Moerdijk

Beschrijving: Onderzoeksproject om het effect van verschillende 'market-based measures', vormen van emissie beprijzing op de Nederlandse en Europese zeevaart in kaart te brengen.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2020
Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Beschrijving: Een onderzoek naar talent en talentprofielen in de Rotterdamse regionale economie met een aanvullend onderzoek gericht op talent voor de maritieme sector. De onderzoekers voerden een inhoudsanalyse uit van vacatures, stelden een enquête op en voerden interviews.

Status: Afgerond project 
Looptijd: 2020
Opdrachtgever: Rotterdam Maritime Capital of Europe

Beschrijving: RVO heeft Erasmus UPT opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de Lake Tanganyika Transport Corridor (LTTC).
De studie biedt een regionaal perspectief op de ontwikkeling van maritieme transportcorridors, waarbij gebruik wordt gemaakt van een systematische beoordeling van corridors en een vergelijking van kosten en transittijden met de noordelijke, centrale en zuidelijke corridors. De bevindingen uit dit rapport ondersteunen het formuleren van een gedeelde visie voor de overheden in de oeverlanden, op basis van samenwerking en een gezamenlijke aanpak van corridorontwikkeling.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2021
Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Beschrijving: De innovatie-ecosysteemkaart van Rotterdam Maritime Capital of Europe geeft een holistisch beeld van het Rotterdamse onderwijs-, onderzoeks- en ontwikkelingsnetwerk van scholen, universiteiten, onderwijscampussen, trainingscentra en startup accelerators en incubators.

Status: Afgerond project 
Looptijd: 2018
Opdrachtgever: Rotterdam Maritime Capital of Europe

Beschrijving: Lancering en ontwikkeling van een nieuwe onderzoeksgemeenschap onder het universitaire samenwerkingsverband Leiden-Delft-Erasmus, dat onderzoek doet naar het evoluerende ruimtegebruik en ontwerp van havenstadregio's in de loop van de tijd, de bestuursconstellaties en duurzame ontwikkeling.

Status: Actief project
Looptijd: 2019-...
Opdrachtgever: Leiden-Delft-Erasmus Partnership Programme

Beschrijving: Potentieel van een superjachthaven in Rotterdam, specifiek gerelateerd aan de cross-overs tussen maritiem onderwijs en de superjachthaven als platform voor innovatie

Status: Afgerond project
Looptijd: 2020
Opdrachtgever: Rotterdam Maritime Capital of Europe

Beschrijving: Dit project is gericht op de strategie van de Europese Commissie voor slim, groen en geïntegreerd vervoer en logistiek bevorderen door infrastructuur (TEN-T, spoor-goederencorridors) efficiënt te verbinden met geopolitieke ontwikkelingen (bijv. toekomstige nieuwe zijderoute en opkomende handelsroutes), en om de gebruik van huidige en opkomende vervoerswijzen en technologische oplossingen, waarbij wordt gezorgd voor billijke inclusiviteit van alle deelnemers, de welvaart van naties toeneemt, het milieu wordt behouden en de levenskwaliteit van de burgers wordt verbeterd. De realisatie van deze visie is wat PLANET het Integrated Green EU-Global T&L Network (EGTN) noemt.

Beschrijving: Deze studie is een marktanalyse die inzicht geeft in markten, geografische concentratie van bedrijven en identificeert potentieel voor acquisitie. Vier segmenten/regio's stonden centraal: maritieme zakelijke dienstverlening in Londen, haven & logistiek in Liverpool en Manchester, offshore in Aberdeen, Liverpool en Manchester en scheepsbouw in Southampton.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2020
Opdrachtgever: DEAL Drechtsteden

Een selectie van de recente onderwijsprojecten van Maurice Jansen.

Beschrijving: Maritieme bachelor studenten van Nanyang Technological University komen van september tot en met december naar Nederland voor een study abroad programma georganiseerd door Erasmus UPT. De studenten leren over maritieme ecosysteem, waaronder maritiem recht, scheepseigenaarschap, scheepsbeheer, verzekeringen en scenarioplanning.

Status: Actief project
Looptijd: Jaarlijks, start in september
Opdrachtgever:  Nanyang Technological University (NTU)

Beschrijving:Het ontwikkelen van een onderwijscase rondom het vastgelopen schip de “Ever Given” in opdracht van TKI Dinalog. De case wordt zo ontwikkeld dat deze vanuit verschillende disciplines toepasbaar is, Daarnaast is de doelstelling dat studenten en professionals in de verschillende disciplines meer begrip krijgen van de andere perspectieven. Vanuit de volgende perspectieven willen we de case benaderen: Nautisch, economisch, logistiek en juridisch.

Status: Actief project
Looptijd: 2021
Opdrachtgever: TKI Dinalog

Beschrijving: Port Constructor is een online spelsimulatie die ingezet kan worden in het maritieme onderwijs. De experts van Erasmus UPT bedenken voor het spel nieuwe opdrachten gericht op het achterland en geven het lesmateriaal vorm rondom Port Constructor.

Status: Actief project
Looptijd: 2021-2022
Opdrachtgever: Consortium (TU Delft, STC, havenbedrijf, Inthere, Erasmus Universiteit)

Beschrijving: Ontwikkeling van een e-learning trainingsprogramma voor supply chain management voor een wereldwijde operator van containerterminals, bestaande uit vier modules, die de klant ondersteunen om een wereldwijde handel mogelijk te maken.

Status: Actief project
Looptijd: 2019-...
Opdrachtgever: DP World

Beschrijving: Ontwikkeling en uitvoering van een massa-open online cursus over havenstadinterface, waarbij een multidisciplinaire benadering van de ontwikkeling van havensteden wordt gehanteerd.

Status: Actief project
Looptijd: 2020-...
Opdrachtgever: Leiden-Delft-Erasmus Partnership Programme

Beschrijving: Inzichten in Executive Development Program in samenwerking met STC International voor Gujarat Maritime University voor Indiase havenbeheerders.

Status: Actief project
Looptijd: 2020-...
Opdrachtgever: Gujarat Maritime University

Beschrijving: Ontwikkeling van een korte cursus over multimodaal transport in Europese context

Status: Afgerond project
Looptijd: 2018
Opdrachtgever: Samskip

Beschrijving: De Port Executive Leadership Circle is een uniek en specifiek educatief programma ontwikkeld door de Erasmus Universiteit Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam, gebruikmakend van hun gecombineerde kennis en expertise. Het programma bouwt leiderschapsvaardigheden op voor havenmanagers, gebaseerd op hun bestaande kennis en expertise, en is gespecialiseerd in de omgeving van havengebaseerde industrieën: The Port Executive Leadership Circle.

Status: Actief project
Looptijd: 2020-...
Partners: Port of Rotterdam, RSM Executive Education

Beschrijving: Ontwikkelen en uitvoeren van trainingen voor vertegenwoordigers van de Vietnamese watergedragen sector over de Nederlandse aanpak van havenbeheer, in het kader van het Partners for international Business programma in Vietnam.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2021
Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Beschrijving: Executive training 'Logistiek en havenbeheer' voor midden- en hoger management bij een havenbedrijf in het Midden-Oosten met onderwerpen als wereldwijde waardeketens, grondstoffenmarkten, havenconcurrentie, havenbeheer en -operaties en terminalbeheer.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2018
Opdrachtgever: Abu Dhabi Ports

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen