Gender Equality Plan

Als onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderstreept Erasmus UPT het belang van gender gelijkheid en diversiteit in bredere zin. Erasmus UPT heeft daartoe de afgelopen jaren maatregelen ondersteund en gefaciliteerd en zal dit in de toekomst blijven doen. Erasmus UPT werkt samen met andere bedrijven binnen de EUR Holding om haar eigen beleid, faciliteiten en middelen verder af te stemmen op die van de EUR. In dat kader zijn gesprekken gestart met het Diversity & Inclusion Office van de universiteit om te kijken hoe de krachten gebundeld kunnen worden waar dat voor alle betrokkenen goed is. Op deze pagina kunt u ons huidige plan voor gender gelijkheid downloaden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen