Mr. Drs. Hannah Mosmans

Rotterdam Maritime City

Biografie

Profiel foto van Hannah Mosmans
E-mailadres
mosmans@ese.eur.nl
Telefoonnummer
+31611744909

Hannah is junior onderzoeker haveneconomie bij Erasmus UPT. Ze heeft hierbij voornamelijk een focus en interesse voor achterland connectiviteit en optimalisatie van handelsnetwerken van zeehavens. Momenteel werkt Hannah samen met Maurice Jansen aan PLANET, een Europees project gericht op slim, groen en geintegreerd vervoer en logistiek bevordering door infrastructuur (TEN-T, spoor-goederencorridors) efficiënt te verbinden met geopolitieke ontwikkelingen. Ook is Hannah momenteel bezig met projecten die zich richten op de impact van schaalvergroting in de containerindustrie op het milieu en maakt ze onderdeel uit van het MAGPIE project. Zij was teaching assistant voor de Masters Seminar 'Ports and Global Logistics' en Minor ‘Port Management and Maritime Logistics’.

Opleiding

Hannah heeft een dubbelstudie, Mr.Drs.-programma, met succes volbracht waarbij zij zowel voor Economie als voor Rechtsgeleerdheid een bachelor- en mastertitel behaald. Hannah is in februari 2022 afgestudeerd van de Master Urban, Port and Transport Economics, waarbij zij zich in haar scriptie heeft gericht op de impact van de havenfusie tussen Antwerpen en Zeebrugge op de achterlandconnectiviteit. In juni 2023 heeft ze ook de master Maritime and Transport Law afgerond, waarbij ze voor haar scriptie is ingegaan op de relatie tussen het “polluter pays principle” en het beperkingsmechanisme van aansprakelijkheid voor scheepseigenaren in het geval van olievervuiling. Zo is zij zowel voorzien van economische als juridische kennis op het gebied van havens en transport.

Onderzoeksinteresse

 • Maritieme en haveneconomie
 • Achterlandvervoer
 • Scheepvaartnetwerken en connectiviteit
 • Duurzaamheid en maritime decarbonisation
 • Alternatieve brandstoffen
 • Welzijn van zeevarenden

Methodologische expertise

 • Kwantitatief modelleren
 • Scenarioplanning
 • GIS-analyse
 • Juridische analyses

Hannah is junior onderzoeker haveneconomie bij Erasmus UPT. Ze heeft hierbij voornamelijk een focus en interesse voor achterland connectiviteit en optimalisatie van handelsnetwerken van zeehavens. Momenteel werkt Hannah samen met Maurice Jansen aan PLANET, een Europees project gericht op slim, groen en geintegreerd vervoer en logistiek bevordering door infrastructuur (TEN-T, spoor-goederencorridors) efficiënt te verbinden met geopolitieke ontwikkelingen. Ook is Hannah momenteel bezig met projecten die zich richten op de impact van schaalvergroting in de containerindustrie op het milieu en maakt ze onderdeel uit van het MAGPIE project. Zij was teaching assistant voor de Masters Seminar 'Ports and Global Logistics' en Minor ‘Port Management and Maritime Logistics’.

Opleiding

Hannah heeft een dubbelstudie, Mr.Drs.-programma, met succes volbracht waarbij zij zowel voor Economie als voor Rechtsgeleerdheid een bachelor- en mastertitel behaald. Hannah is in februari 2022 afgestudeerd van de Master Urban, Port and Transport Economics, waarbij zij zich in haar scriptie heeft gericht op de impact van de havenfusie tussen Antwerpen en Zeebrugge op de achterlandconnectiviteit. In juni 2023 heeft ze ook de master Maritime and Transport Law afgerond, waarbij ze voor haar scriptie is ingegaan op de relatie tussen het “polluter pays principle” en het beperkingsmechanisme van aansprakelijkheid voor scheepseigenaren in het geval van olievervuiling. Zo is zij zowel voorzien van economische als juridische kennis op het gebied van havens en transport.

Onderzoeksinteresse

 • Maritieme en haveneconomie
 • Achterlandvervoer
 • Scheepvaartnetwerken en connectiviteit
 • Duurzaamheid en maritime decarbonisation
 • Alternatieve brandstoffen
 • Welzijn van zeevarenden

Methodologische expertise

 • Kwantitatief modelleren
 • Scenarioplanning
 • GIS-analyse
 • Juridische analyses

Een selectie van de recente projecten van Hannah Mosmans.

Beschrijving: Erasmus UPT maakt deel uit van het MAGPIE-project dat bijna € 25 miljoen aan EU-financiering heeft ontvangen. Dit project, geleid door de Haven van Rotterdam, zal de duurzaamheid van havens in de Europese Unie verbeteren. In totaal werken 45 organisaties samen in een internationaal verbond dat werkt aan een Horizon2020-project in het kader van de Green Deal-oproep om de groene en digitale overgang te bevorderen.

Duur: 2021 - 2026

Opdrachtgever: Europese Unie

Beschrijving: Onze recente onderzoeksstudie naar de faciliteiten voor zeelieden in Nederlandse havens biedt inzicht in de paradox van het welzijn, de efficiëntie, toegankelijkheid en veiligheid van zeelieden. Uit ons onderzoek concluderen we dat zeemanscentra zichzelf niet kunnen handhaven als particuliere ondernemingen. Het grootste deel van het operationele werk ligt in handen van vrijwilligers en financiële middelen variëren van jaar tot jaar. De onderzoekers concluderen dat bezoekende zeelieden geen klanten zijn, maar een zeemanscentrum beschouwen als "een thuis weg van huis". Dit is iets wat de markt niet kan bieden. Hetzelfde geldt voor het bieden van toegang en mobiliteit voor verlof aan wal. De nadruk op zeer efficiënte en veilige toeleveringsketens heeft zeelieden afhankelijk gemaakt van transportregelingen die worden verzorgd door vrijwilligers, maar met toestemming van (openbare) autoriteiten, terminals en scheepsagenten. Dit kan alleen worden opgelost met intensievere samenwerking en een betere afstemming van beleid, financiering en uitvoering.

Duur: 2022-2023

Opdrachtgever: Nederlandse Zeevarendecentrale

Beschrijving: Dit project is gericht op de strategie van de Europese Commissie voor slim, groen en geïntegreerd vervoer en logistiek bevorderen door infrastructuur (TEN-T, spoor-goederencorridors) efficiënt te verbinden met geopolitieke ontwikkelingen (bijv. toekomstige nieuwe zijderoute en opkomende handelsroutes), en om de gebruik van huidige en opkomende vervoerswijzen en technologische oplossingen, waarbij wordt gezorgd voor billijke inclusiviteit van alle deelnemers, de welvaart van naties toeneemt, het milieu wordt behouden en de levenskwaliteit van de burgers wordt verbeterd. De realisatie van deze visie is wat PLANET het Integrated Green EU-Global T&L Network (EGTN) noemt.

Duur: 2020-2023

Beschrijving: In 2021 heeft Hannah samen met Maurice Jansen, Larissa van der Lugt en andere onderzoekers van TU Delft de conferentie voor de International Association of Maritime Economists in Rotterdam georganiseerd. Ze heeft zich hierbij bijna een jaar op alle organisatorische aspecten van het organiseren van een internationaal congres, in coronatijd, gericht.

Duur: 2021

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen