Mr. Drs. Hannah Mosmans

Rotterdam Maritime City

Biografie

Profiel foto van Hannah Mosmans
E-mailadres
mosmans@ese.eur.nl
Telefoonnummer
+31611744909

Onderzoek en onderwijsontwikkeling

Hannah is junior onderzoeker haveneconomie en maritiem aan de Erasmus UPT. Hannah combineert haar economische en juridische kennis en vaardigheden voor onderzoeksprojecten gericht op scheepvaartnetwerken en connectiviteit, duurzaamheid en maritime decarbonization, en welzijn van zeevarenden. Binnen het MAGPIE project maakt Hannah deel uit van het werkpakket over non-tech solutions. Hannah is ook betrokken bij de ontwikkeling van onderwijs voor lezingen en workshops over maritime decarbonization, waarbij ze zich specifiek richt op regelgevingskaders (EU en internationaal) voor de vermindering van broeikasgasemissies (inclusief casestudies over CII, EEXI, EEDI en andere meetinstrumenten).

Achtergrond

Hannah heeft een dubbele studie economie en rechten gedaan. In februari 2022 studeerde ze af aan de masteropleiding Urban, Port and Transport Economics, waar haar thesis zich richtte op de impact van de havenfusie tussen Antwerpen en Zeebrugge op de connectiviteit met het achterland. In juni 2023 voltooide ze ook de masteropleiding Maritiem en Transportrecht, waarbij haar thesis de relatie onderzocht tussen het principe "de vervuiler betaalt" en het mechanisme voor de beperking van de aansprakelijkheid van scheepseigenaars in geval van olievervuiling. Ze heeft dus zowel economische als juridische kennis op het gebied van havens en transport. Momenteel is ze een externe PhD-onderzoeker aan de Erasmus School of Law. De titel van haar project is "Balancing economics and law for alternative fuels in shipping: designing a liability framework for compensation of pollution damage from ships sailing on and transporting alternative fuels".

Onderzoeksinteresse

 • Maritieme en haveneconomie
 • Achterland transport
 • Scheepvaartnetwerken en connectiviteit
 • Duurzaamheid en maritime decarbonization
 • Alternatieve brandstoffen
 • Welzijn van zeevarenden

Methodologische expertise

 • Kwantitatieve modellering
 • Scenario planning
 • GIS-analyse
 • Juridische analyse

Een selectie van de recente projecten van Hannah Mosmans.

Beschrijving: Erasmus UPT maakt deel uit van het MAGPIE-project dat bijna € 25 miljoen aan EU-financiering heeft ontvangen. Dit project, geleid door de Haven van Rotterdam, zal de duurzaamheid van havens in de Europese Unie verbeteren. In totaal werken 45 organisaties samen in een internationaal verbond dat werkt aan een Horizon2020-project in het kader van de Green Deal-oproep om de groene en digitale overgang te bevorderen.

Duur: 2021 - 2026

Opdrachtgever: Europese Unie

Beschrijving: Onze recente onderzoeksstudie naar de faciliteiten voor zeelieden in Nederlandse havens biedt inzicht in de paradox van het welzijn, de efficiëntie, toegankelijkheid en veiligheid van zeelieden. Uit ons onderzoek concluderen we dat zeemanscentra zichzelf niet kunnen handhaven als particuliere ondernemingen. Het grootste deel van het operationele werk ligt in handen van vrijwilligers en financiële middelen variëren van jaar tot jaar. De onderzoekers concluderen dat bezoekende zeelieden geen klanten zijn, maar een zeemanscentrum beschouwen als "een thuis weg van huis". Dit is iets wat de markt niet kan bieden. Hetzelfde geldt voor het bieden van toegang en mobiliteit voor verlof aan wal. De nadruk op zeer efficiënte en veilige toeleveringsketens heeft zeelieden afhankelijk gemaakt van transportregelingen die worden verzorgd door vrijwilligers, maar met toestemming van (openbare) autoriteiten, terminals en scheepsagenten. Dit kan alleen worden opgelost met intensievere samenwerking en een betere afstemming van beleid, financiering en uitvoering.

Duur: 2022-2023

Opdrachtgever: Nederlandse Zeevarendecentrale

Beschrijving: Dit project is gericht op de strategie van de Europese Commissie voor slim, groen en geïntegreerd vervoer en logistiek bevorderen door infrastructuur (TEN-T, spoor-goederencorridors) efficiënt te verbinden met geopolitieke ontwikkelingen (bijv. toekomstige nieuwe zijderoute en opkomende handelsroutes), en om de gebruik van huidige en opkomende vervoerswijzen en technologische oplossingen, waarbij wordt gezorgd voor billijke inclusiviteit van alle deelnemers, de welvaart van naties toeneemt, het milieu wordt behouden en de levenskwaliteit van de burgers wordt verbeterd. De realisatie van deze visie is wat PLANET het Integrated Green EU-Global T&L Network (EGTN) noemt.

Duur: 2020-2023

Beschrijving: In 2021 heeft Hannah samen met Maurice Jansen, Larissa van der Lugt en andere onderzoekers van TU Delft de conferentie voor de International Association of Maritime Economists in Rotterdam georganiseerd. Ze heeft zich hierbij bijna een jaar op alle organisatorische aspecten van het organiseren van een internationaal congres, in coronatijd, gericht.

Duur: 2021

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen