Merten Nefs

Biografie

Merten Nefs

E-mailadres
nefs@ese.eur.nl
Telefoonnummer
+31 (6) 25133560
Kamer
Mandeville room T19-37
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Merten Nefs is ruimtelijk onderzoeker en planner, met een achtergrond in ontwerp en bijzondere interesse in het spanningsveld tussen ruimte en economie. Hij werkt momenteel aan strategische projecten rond (logistieke) bedrijventerreinen en aan promotieonderzoek Landscapes of Trade. Vragen die hierbij centraal staan zijn:

 • Hoe ontwikkelt het ruimtelijk-economisch patroon van het logistieke complex zich (vooral de distributiecentra);
 • Welke rol spelen beleidsnarratieven en -instrumenten (Nederland Distributieland, Mainports), en verschillende stakeholders;
 • En welke aanknopingspunten zijn er voor een duurzame doorontwikkeling?

Merten past graag (geografische) data-analyse, data-visualisatie en cartografie toe in onderzoeken, gecombineerd met interviews en andere werkwijzen. Daarnaast heeft hij ervaring met het schrijven van wetenschappelijke-, vak- en nieuwsartikelen, en het organiseren van debatten en andere evenementen.

Eerder werkte Merten bij ontwerpbureaus in Nederland en São Paulo, en bij denktank Vereniging Deltametropool. Hij geeft ook (gast)onderwijs bij verschillende opleidingen, waaronder de MCD, TIAS, TU Delft, Hogeschool Rotterdam en Academie van Bouwkunst Amsterdam.

Onderzoeksinteresse

 • Stedelijke en regionale ontwikkeling
 • Ruimtelijke impact van logistiek
 • Stadslogistiek

Projecten

Een selectie van recente projecten van Merten Nefs

 • De stad als inloopkast – hoe stedelijke trends persoonlijk ruimtegebruik beïnvloeden

  Dit project richt zich op een onderbelicht aspect van menselijke activiteiten in de stad: spullen. Door literatuuronderzoek, interviews met experts en scenario-analyse verkent de studie mogelijke ontwikkelingen en hun consequenties voor overheid en markt.


  Status: Actief project

  Looptijd: 2023-2024

  Projectpartners: Erasmus Trustfonds en ALLSAFE

 • Landscapes of Trade

  PhD onderzoek naar de groei van het logistiek complex van Nederland sinds 1980. De studie analyseert het ruimtelijke patroon van distributiecentra en het achterliggende beleid, actor-netwerk, maatschappelijk debat rond ‘verdozing’ en de mogelijkheden om te plannen voor een duurzaam (circulair) logistiek complex.


  Status: Verdediging proefschrift 21 mei

  Looptijd: 2019-2024

  Universiteiten: TU Delft en Erasmus Universiteit

 • Diagram Disco
  DISCO – duurzame stadslogistiek

  Europees project rond implementatie van zero-emissie stadslogistiek, gebaseerd op het Physical Internet concept. Erasmus UPT richt zich specifiek op het inzetten van onderbenutte terminals aan de rand van de stad voor duurzame last-mile logistiek (DISCO-BAY).


  Looptijd: 2023-2025

  Projectpartners: Horizon Europe, CERTH, FIT, Gent, Kopenhagen, Thessaloniki, BUAS e.a.

 • Ingezoomde kaart van Rotterdam
  Het Juiste Bedrijf op de Juiste Plek

  Wat als niet alleen de huidige ruimtevraag maar ook de toekomstige maatschappelijke behoefte de invulling van bedrijfsruimte bepaalt? Dit onderzoek definieert vijf aspecten van de essentiële economie in Rotterdam en brengt deze ruimtelijk in kaart: Fundamentele economie, Praktisch werk, Duurzaamheid, Digitalisering en Circulaire economie.


  Looptijd: 2023

  Projectpartners: Gemeente Rotterdam, Neo Observatory, Roots advies en SKBN

 • Ingezoomde kaart
  Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

  Dit ruimtelijk onderzoek informeert beleidsmakers van Rijk en provincies over welke typen logistieke clusters relevant zullen zijn in de opkomende circulaire economie, waar deze kunnen worden gepland en hoe ze kunnen worden ingepast in de omgeving.


  Looptijd: 2022-2023

  Projectpartners: BZK, EZK, IenW, IPO, Stec, BCI, Vereniging Deltametropool en BURA urbanism

 • kaart van Nederland
  De logistiek van morgen

  Dit project verkende met de logistieke sector, overheden en maatschappelijke organisaties de contouren van een nieuw logistiek narratief, als duurzame opvolger van ‘Nederland Distributieland’.


  Looptijd: 2022-2023

  Projectpartners: College van Rijksadviseurs, Dilas, Vereniging Deltametropool, BZK, EZK e.a.

Selectie van recente publieke evenementen en besloten presentatiesPublie

Presentatie en discussie: ‘Het Juiste Bedrijf op de Juiste Plek’. BT congres Rotterdam, 08-11-2023

Debat: ‘Port City Atlas book launch’. TU Delft & Nieuwe Instituut 2023-10-05

Expertmeeting: ‘De logistiek die we willen’. CRa & Deltametropolis Association 2023-02-23

Debat: ‘Is er nog ruimte voor logistiek in Nederland?’. Dilas, CRa, Deltametropolis Association & Erasmus UPT, 2023-04-21, https://dilas.nl/events/vastgoeddebat/

Debat: ‘Logistiek en huisvesting van arbeidsmigranten’. Limburg Filmfestival, 2023-06-02 https://limburgfilmfestival.nl/filming-logistics/

Merel en Tracy praten door met Marie Wastiau en Merten Nefs: Verdozing van het Nederlandse landschap. De Architect Podcast 2023-03-02, https://open.spotify.com/episode/2h2Kj62xvWtbtAC1zEkETl

Debat: ‘BESTELD – de logistiek die we willen’. Deltametropolis Association & CRa, 2022-11-29, https://deltametropool.nl/activiteit/besteld-de-logistiek-die-we-willen/

Symposium: ‘Logistiek vastgoed en verdozing, hoe nu verder?’ VOGON, 2022-11-11, https://www.vogon.nl/vogon-events/item/106-vogon-symposium-2022?utm_sou…

CRa (2022) Roundtable: ‘Agrologistiek en Vertikale Landbouw’. 2022-11-08

Debat: ‘Koplopers: zonder verdozing’. De Balie, 2022-09-19, https://debalie.nl/programma/de-koplopers-zonder-verdozing-19-09-2022/

Keynote: duurzaam ruimtegebruik en logistiek. Brabant Ontmoet video 2022, https://www.youtube.com/watch?v=LFMI42lycSk

Storytelling: Landscapes of Trade. Wisselgesprekken in Het HEM, Zaandam, 2022-08-21, https://hethem.nl/nl/Het-Hem/Calendar/2022/08/Wisselgesprek-Chapter-5-I…

Webinar: The logistics landscape. Pre-Floriade webinar with Clare Lyster, Tim Beckmann and Sophie Stravens. Almere, 2021-10-28, https://deltametropool.nl/activiteit/going-green-04/

Elisabeth van den Hoogen, Mario Jacobs & Merten Nefs - Trialoog #3: Economische Dragers van het Landschap. Landschapstriënnale, 2021-04-09, https://vimeo.com/535028892

Roundtable: Duurzaam logistiek vastgoed. Provada vastgoedbeurs, 2021-10-27

Keynote: Bedrijventerreinen van de toekomst. Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit Noord-Holland, 2021-09-15

Livecast: Duurzame economie en ruimte – de rol van ontwerpend onderzoek. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie & Pakhuis de Zwijger, 2021-04-30, https://stimuleringsfonds.nl/nl/de_nieuwe_ruimte/30_apr_lancering_tweed…

Debat: Resultaten van Design Challenge ‘Out of the Box’. CAST, Deltametropolis Association & Omroep Tilburg, 2020-08-21, https://deltametropool.nl/activiteit/alternatieven-voor-verdozing/

Debat: BEZORGD – debat over XXL logistiek. Deltametropolis Association & CRa, 2019-10-29, https://deltametropool.nl/activiteit/bezorgd/

Keynote en discussie: Landscapes of Trade. Architecture Film Festival Tilburg (TIAFF), 2019-04-19, https://www.tiaff.nl/nl/the-lonely-battle-of-thomas-reid

Kickoff: Stuurgroep Steden & Ruimte. TKI Dinalog, Utrecht, 2024-02-01

Lezing en discussie: ‘Logistics in urban development’. Fontys university of applied sciences, Tilburg, 2024-01-30

Lezing en discussie: Logistics real estate. TIAS business school, Utrecht, 2023-12-19

Workshop: ‘De stad als inloopkast – how urban trends influence the use of personal storage space’. Onderzoeksworkshop met industry partner ALLSAFE, 2023-12-07

Presentatie: Watergebonden bedrijventerreinen en de circulaire economie. Havennetwerk Fryslân, Harlingen, 2023-11-30

Workshop: ‘Physical Internet based sustainable city logistics’, onderdeel van EU-funded project DISCO, in Barcelona, 2023-10-23

Masterclass: ‘Sustainable city logistics’, part of Interreg meeting of the Zero Carbon Infrastructures (ZCI) project, in Cork, Ireland, 2023-10-17

Expert focus group: ‘Logistiek vastgoed in de Bouwshift’. Vlaams Gewest, departement Omgeving & IDEA Consult, 2023-09-28

Challenge ‘Zero-emission Logistics’ voor teams van logistiek studenten and stakeholders in Nederland, georganiseerd door Erasmus UPT en gefinancierd door Topsector Logistiek, juni-november 2023

Expertmeeting: ‘Stel dat atelier Economie’. Ministry of BZK, Generation Energy & Deltametropolis Association, 2023-07-03

Expertmeeting: Visie Bedrijventerrein Lage Weide. Utrecht, 2023-06-28

Rbanism symposium: Reproducibility Challenge, 2nd prize for research paper repository. TUDelft, 2023-06-08

Expertmeeting: Intensivering bedrijventerreinen Utrecht en Tilburg. Tilburg, 2023-06-26

Presentatie en discussie: Gebiedsmanifest Toekomstbestendig Loven. Tilburg & BTT, 2023-04-17

Paper presentatie: AESOP 2022 Conferentie in Tartu, Estonia. ‘Beyond global gains and local pains - spatial inequality of hinterland logistics’, juli 2022

Lezing en discussie: Stadslogistiek en stedelijke ontwikkeling. Master City Developer (MCD), Erasmus Universiteit, 2022-10-11

Lezing en discussie: Logistical networks. Delivery Society, design studio TUDelft, 2022-05-17

Conferentie sessie: Grip op grote bedrijfsvestigingen. NOVI conference, Ministry of BZK & Deltametropolis Association, 2022-05-18

Lezing en discussie: Logistiek vastgoed. TIAS business school, Utrecht, 2021-11-18

Logistical developments in real estate. Holland Property Plaza, 2020-11-18, https://www.hollandpropertyplaza.eu/logistiek-en-de-worsteling-met-duur…

Webinar: Designers in the world of science. Amsterdam Architecture Academy, 2020-10-01, https://www.bouwkunst.ahk.nl/actueel/agenda/2020/10/1/webinar-ontwerper…

Expertmeeting: XXL distributiecentra. CRa & Stec Groep, 2020-01-14

Discussie: Night academy - blokkendozen én biodiversiteit. Tilburg University & BrabantKennis, 2019-10-03, https://www.tilburguniversity.edu/nl/programma/blokkendozen-en-biodiver…

Expert opinie: Plannen logistiek bedrijventerrein Wijkevoort. Gemeenteraad Tilburg, 2019-08-19 (in combination with XXL logistics field trip by CAST, 2019-08-23)

Selectie van recente publicaties van Merten Nefs

Nefs, Merten (forthcoming) Landscapes of trade: toward sustainable spatial planning for the logistics complex in the Netherlands. PhD thesis. TUDelft ABE

Nefs, Merten (2024) Applying a logistics cluster typology in spatial planning for circularity: lessons from a Dutch policy lab. Journal of Planning Practice & Research, https://doi.org/10.1080/02697459.2024.2315399 

Nefs, Merten (2024) Ruimtelijke antwoorden op ‘verdozing’. Real Estate Research Quarterly.

Van den Berghe, K. B. J., Tsui, T. P. Y., Iliopoulos, G., Papadimitriou, C., Arrindell, A., Bonte, T., Fritzgerald, T. & Nefs, M. (2023) Watergebonden transport en bedrijventerreinen in Zuid- Holland. Fore- en backcasting van de circulaire economie om de implicaties voor ruimtelijke planning van vandaag te begrijpen, 77 p., https://research.tudelft.nl/en/publications/waterbound-transport-and-industrial-areas-in-the-province-zuid-ho 

Nefs, Merten, Van Haaren, Jeroen & Van Oort, Frank (2023). The limited regional employment benefits of XXL-logistics centres in the Netherlands. Journal of Transport Geography, Volume 109, 2023, 103603, ISSN 0966-6923, https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2023.103603 

Nefs, Merten (2022). Beyond Global Gains and Local Pains - spatial inequality of hinterland logistics. In Aesop (Ed.), AESOP 2022 Tartu: Spatial Justice (Aesop, pp. 249–256). Aesop.

Nefs, Merten & Daamen, Tom (2022) Behind the Big Box: understanding the planning-development dialectic of large distribution centres in Europe, European Planning Studies, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09654313.2022.2057792 

Nefs, Merten, Zonneveld, Wil & Gerretsen, Paul (2022) The Dutch ‘Gateway to Europe’ spatial policy narrative, 1980–2020: a systematic review, Planning Perspectives, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02665433.2022.2053879 

Bijdrage aan het rapport (November 2023) over ‘Working group to study the impacts of large-scale logistics warehouses’, onderdeel van de Economic Affairs Committee van de Franse Assemblé National, onder leiding van MPs Mr. Charles Fournier sinds mei 2023.

Tare, Apeksha, Nefs, Merten, Koomen, Eric, and Verhoef, Erik: Mapping Logistics Development in the Netherlands, AGILE GIScience Ser., 4, 45, https://doi.org/10.5194/agile-giss-4-45-2023 

Nefs, Merten (2022) Metropolitan Landscape: Definition, Mapping, and Governance. In ‘Teaching, Learning & Researching Spatial Planning’. Rocco, R., Bracken, G., Newton, C. & Dabrowski, M. (eds.). Delft: TU Delft Open, p. 168-182 15 p., https://research.tudelft.nl/en/publications/metropolitan-landscape-definition-mapping-and-governance 

Nefs, Merten (2021) Mapping the Distribution Centres in the Rotterdam Port Region. PORTUS | Port City Relationship and Urban Waterfront Redevelopment, n. 42 (December 2021), Venice RETE Publisher, ISSN 2282-5789, https://portusonline.org/mapping-the-distribution-centres-in-the-rotter…

Duffhues, Jan, Mayer, Igor, Nefs, Merten, Van der Vliet (2014) Breaking barriers to Transit-Oriented development: Insights from the serious game SPRINTCITY. Environment and Planning B: Planning and Design, 41, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1068/b39130

Nefs, M., Alves, S., Zasada, I., & Haase, D. (2013). Shrinking Cities as Retirement Cities? Opportunities for Shrinking Cities as Green Living Environments for Older Individuals. Environment and Planning A: Economy and Space, 45(6), 1455-1473. https://doi.org/10.1068/a45302

Nefs, Merten (2023) De weg kwijt tussen de roadmaps en beperkt zicht tussen de toekomstvisies. Archined, September 2023. https://www.archined.nl/2023/09/de-weg-kwijt-tussen-de-roadmaps-en-beperkt-zicht-tussen-de-toekomstvisies/ 

Nefs, Merten & Vis, Kees (2023) De wereld voeden vanuit Nederlandse gebouwen. Foodlog & CRa. https://www.foodlog.nl/artikel/de-wereld-voeden-vanuit-nederlandse-gebouwen 

Defacto Urbanism & Deltametropolis Association (2023) Gebiedsmanifest Toekomstbestendig Loven. Ontwerpend onderzoek i.s.m. gemeente Tilburg.

Nefs, Merten (2023) Ontwerp van het XXL logistieke landschap. Ruimte & Wonen, juli 2023

Wiegerinck, Erik (2023) Onderzoeker Merten Nefs: ‘Ben zuinig op havengebieden, schrap Havenstad!’, Logistiek.nl, 2023-07-05, https://www.logistiek.nl/192214/onderzoeker-merten-nefs-ben-zuinig-op-havengebieden-schrap-havenstad 

CRa, Nefs, M., & Deltametropolis Association (2023) Vandaag besteld, morgen circulair: een nieuw logistiek verhaal. https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2023/05/08/vandaag-besteld-morgen-circulair-een-nieuw-logistiek-verhaal 

Nefs, Merten (2023) Overheid stelt hoge eisen aan ruimte die voor logistiek beschikbaar kan komen. Logistiek.nl, 2023-05-23, https://www.logistiek.nl/191401/overheid-stelt-hoge-eisen-aan-ruimte-die-voor-logistiek-beschikbaar-kan-komen 

Nefs, Merten (2023) Somberen over verdozing? Parijs maakt er een prettige gemengde leefomgeving van. De Architect, 2023-02-06, https://www.dearchitect.nl/279204/somberen-over-verdozing-parijs-maakt-er-een-prettige-gemengde-leefomgeving-van 

Urban Synergy & Deltametropolis Association (2022) (X)XL bebouwing in the Flevolandse landschap. Ontwerpend onderzoek i.s.m. provincie Flevoland, https://urbansynergy.nl/projecten/xxl-bebouwing-in-het-flevolandse-landschap/ 

Defacto Urbanism & Deltametropolis Association (2022) Duurzaam Distributielandschap – Tilburg, Nijmegen en Venlo. Design research funded by VRO/Stimuleringsfonds, https://deltametropool.nl/projecten/duurzaam-distributielandschap/ 

Nefs, Merten (2022) Sla de doos niet zomaar plat. Gebiedsontwikkeling.nu, 2022-11-25, https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/sla-de-doos-niet-zomaar-plat/ 

Nefs, Merten (2021) Waarom we sommige XXL gebouwen wél fraai vinden. Gebiedsontwikkeling.nu, 2021-04-22, https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/waarom-we-sommige-xxl-gebouwen-w%C3%A9l-fraai-vinden/ 

Nefs, Merten (2021) Interview met Eric Dietz en Rick Pardoel, CEO en directeur logistiek, strategische ontwikkeling van DPD Nederland. Onderdeel van de serie Hightech Highgreen, Landschapstriënnale 2021, 2021-02-18, https://deltametropool.nl/nieuws/eric-dietz-rick-pardoel/ 

Nefs, Merten (2020) Logistiek en de stad met elkaar verbinden: zo doen ze dat in Parijs. Gebiedsontwikkeling.nu, 2020-11-03, https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/logistiek-en-de-stad-met-elkaar-verbinden-zo-doen-ze-dat-parijs/ 

Nefs, Merten & Pen, Cees-Jan (2020) Voorsorteren op toekomstproof logistiek vastgoed. ROMagazine, 2020-03-17, https://romagazine.nl/artikel/23230/voorsorteren-op-toekomstproof-logistiek-vastgoed 

Nefs, Merten (2019) Handelslandschappen. Paper for PlanDag 2019 (nominated for PlanDag prize)

Nefs, Merten (2019) Van Nederland Distributieland naar retourstromenland. Gebiedsontwikkeling.nu, 2019-09-19, https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/van-nederland-distributieland-naar-retourstromenland/ 

Faas, Marko (2024) Bedrijventerreinen kunnen zoveel mooier: betrek "Welstand" er vroeg bij. Stadszaken. 2024-02-07,
 https://stadszaken.nl/artikel/5579/bedrijventerreinen-kunnen-zoveel-mooier-betrek-welstand-er-vroeg-bij 

Van der Borst, Bijou e.a. (2022) Gooien met grond: de verdozing van Nederland. De Groene Amsterdammer & Investico. 2022-04-27, https://www.groene.nl/artikel/gooien-met-grond 

Pointer (2022) Interactieve kaart Landscapes of Trade & Investico, April 2022, https://pointer.kro-ncrv.nl/nederland-telt-steeds-meer-pakhuizen-check-of-er-een-groot-distributiecentrum-vlakbij-jou-komt 

Vroemen, Ellen & Burgers, Eric (2022): ‘Het tij keren van de verdozing van het landschap’, PhD Merten Nefs, TUDelft Story, https://www.tudelft.nl/stories/articles/het-tij-keren-van-de-verdozing-van-het-landschap 

Lalkens, Pieter (2022) Gemeenten trappen op rem rond komst grote distributiecentra. FD, https://fd.nl/bedrijfsleven/1427713/gemeenten-trappen-op-rem-rond-komst… (also hear radio program BNR Nieuwsradio: https://bnr.nl/gemist?date=24-01-2022&time=12-05-00) 

Van Bokkum, Milo (2022) Hoe maak je die grote bedrijfshallen aantrekkelijk? NRC Handelsblad, 2022-01-07, https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/07/hoe-maak-je-die-grote-bedrijfshallen-aantrekkelijk-met-een-enorme-waterspuwer-of-een-voetbalveld-op-het-dak-zeggen-deze-architecten-a4075893 

Klumpenaar, Sjoerd (2022) Wie zich ergert aan de ‘verdozing’ van Nederland, kan het beste bij zichzelf beginnen. NRC Handelsblad, 2022-01-07, https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/07/van-de-doos-een-deugd-maken-kan-dat-nog-a4075997 

Lalkens, Pieter (2021) Zet een stop op nieuwe locaties voor grote distributiecentra. FD, 2021-10-14, https://fd.nl/economie/1415563/zet-een-stop-op-nieuwe-locaties-voor-grote-distributiecentra-lvj1canp89vf 

Nefs, Merten, Zonneveld, Wil, Daamen, Tom, Gerretsen, Paul, Van Oort, Frank (2021) Het verhaal van ‘Nederland Distributieland’ is een versleten praatje. FD, 2021-10-17, https://fd.nl/opinie/1415909/het-verhaal-van-nederland-distributieland-is-een-versleten-praatje 

Van Bockxmeer, Josta (2019) Hoe groot is de waarde van al die distributiecentra? FD, 2019-11-14, https://fd.nl/achtergrond/1324014/economische-waarde-van-distributiecentra-is-discutabel 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen