Martijn Streng

Onderzoeker Haven Economie

E-mailadres
Telefoon
+31(0)10 408 1556
Kamer
Woudestein, H-Gebouw, Kamer H16-09
Ruimte
Tinbergen Building | Building

Biografie

Martijn Streng is een onderzoeker haveneconomie bij Erasmus UPT. Hij werkt op het gebied van haveneconomie; havens vanuit een ruimtelijk-economisch perspectief: met name economische impact studies en monitoring studies. Recente voorbeelden zijn de havenmonitor in 2018, 2017 en 2016, economische impactstudie voor de haven van Moerdijk, een inventarisatie van zeevaartprogneses en goederenvervoermodellen, een economische/financiele haalbaarheids- en impactstudie voor een cruise terminal in Kaapverdië, een maritieme emissie studie in Tonga en een scenariostudie voor het maritieme transport over de Westerschelde. Bij zijn vorige werkgever, Maritime & Transport Business Solutions, heeft hij internationale (Comoren, Nigeria, Guinee) ervaring opgedaan op het gebied van financieel modelleren (F1F9), haalbaarheidsstudies en overslag voorspellingen.

 

Voornaamste onderzoeksinteresses

 • Haveneconomie

 • Evaluatie en financiering van haveninvesteringen

 • Economische impactstudies voor havens

 • Havenmonitoringstudies

  Recent research projects (selection of)

  Havenmonitor (2018, 2017 en 2016): Onderzoeksproject naar het economisch belang van de Nederlandse zeehavens. Hoeveel werkzame personen zijn er in de zeehavengebieden en welke toegevoegde waarde leveren deze werkzame personen?

   

  Tonga (2018): Onderzoeks- en adviesproject om de uitstoot van broeikasgassen van het maritieme vervoer te beperken. Identificatie van een aantal maatregelen die het meest geschikt zijn voor de situatie in Tonga, internationale vergelijking en implementatie support.

   

  Rijkswaterstaat trends en ontwikkelingen 2030 (2018): Onderzoeks- en adviesproject naar trends en ontwikkelingen in het maritieme transport richting 2030, in het kader van windmolenparken op zee. Wat zijn de ontwikkelingen en welke gevolgen hebben deze voor het aantal – en de grootte – van verschillende soorten schepen.

   

  Inventarisatie zeevaartprognoses (2018): Onderzoeks- en adviesproject naar zeevaartprognoses en goederenvervoermodellen. Wat zijn de grondslagen en uitgangspunten van verschillende modellen en hoe verhouden verschillende modellen zich tot elkaar?

   

  Economische impact studie haven Moerdijk (2018): Onderzoeks- en adviesproject naar het economisch belang van de haven van Moerdijk in verhouding tot de provincie Noord-Brabant. Wat is het relatieve belang van de haven van Moerdijk op verschillende vergelijkingsniveau’s?

   

  Kaapverdië (2018): Economische en financiële haalbaarheidsstudie voor een cruise terminal in Kaapverdië, inclusief de inbedding van de terminal in de politieke context. Zijn de economische en financiële baten hoog genoeg om de investering te verantwoorden?

   

  Westerschelde (2017): Onderzoeks- en adviesproject over de ontwikkelingen in het maritiem vervoer en de economische gevolgen voor de Westerschelde. Hoe ontwikkelt het maritieme vervoer zich op de Westerschelde en wat dit heeft voor gevolgen voor verschillende stakeholders?

   

  Zuid Holland circulair (2018): Onderzoeks- en adviesproject naar de macro-economische ontwikkelingen in Zuid-Holland in het kader van de circulaire economie. Wat zijn de economische effecten van een in meer of mindere mate ontwikkelende circulaire economie?

   

  Ballastwater (2018): Onderzoeks- en adviesproject voor het ministerie naar de economische effecten van het ballastwaterverdrag en een mogelijke uitzondering daarop. Wat zijn de economische kosten en baten van een ‘same risk area’?

   

  Economic Board Zuid-Holland (2017): Onderzoeks- en adviesproject naar het economisch belang van vijf speerpunten in de provincie Zuid-Holland. Hoe belangrijk zijn de vijf gedefinieerde speerpunten ten opzichte van de totale economie van Zuid-Holland?

   

  Autonoom varen (2017): Onderzoeksproject naar de economische effecten van autonoom varen in de haven van Rotterdam. Wat zijn de economische gevolgen van de trend naar autonome schepen en hoe moet de haven van Rotterdam zich hier op voorbereiden?

   

  Binnenhavenmonitor (2016): Onderzoeksproject naar het economisch belang van de Nederlandse binnenhavens. Hoeveel werkzame personen zijn er in de binnenhavens en welke toegevoegde waarde leveren deze werkzame personen?

   

  Publicaties

  • Streng, M. en van Haaren, J. (2018) Groningen Seaports: stabiele groeimotoren in sociaal-economisch uitdagende regio's; in magazine Havenlocaties 2018

  • Streng, M. (2017) Nieuwe motoren voor de binnenhavens; in magazine Havenlocaties 2017

  • Streng, M. en Kuipers, B. (2016) Economische impact binnenhavens blijft op niveau; in magazine Havenlocaties 2016

  • Dupin, C. (March 2013) From slow steaming to speed optimization. Artikel in American Shipper over mijn master scriptie (Thesis title: Slow steaming: an economic assessment of lowering sailing speeds on a supply chain level)

  • Mackor, R. (January 2013) Meer kosten dan opbrengsten. Artikel in Nieuwsblad Transport over mijn master scriptie (Thesis title: Slow steaming: an economic assessment of lowering sailing speeds on a supply chain level)

  • Hailey, R. (January 2013) Shippers ‘lose out in slow steaming’. Artikel in Lloyd's List over mijn master scriptie (Thesis title: Slow steaming: an economic assessment of lowering sailing speeds on a supply chain level)