Martijn Streng MSc

Senior adviseur haveneconomie

E-mailadres
streng@ese.eur.nl
Telefoonnummer
+31(0) 6 48834587
Room
Woudestein, T-Gebouw, Kamer T19-23
Ruimte
Mandeville Building

Biografie

Martijn Streng, MSc. is senior adviseur haveneconomie bij Erasmus UPT. Martijn houdt zich bezig met twee soorten onderzoeks- en adviesprojecten binnen de haven- en maritieme context: 

Van vraag naar beleid

De studies die Martijn uitvoert hebben vaak een kwantitatieve insteek, waarna Martijn de vertaling maakt naar een concreet strategie- of beleidsadvies voor de opdrachtgever. Wat is het economisch belang van mijn haven, gemeten in werkzame personen, toegevoegde waarde of aantallen bedrijven? En hoe verhoudt die haven zich tot mijn gemeente of provincie? Wat zijn de gevolgen voor mijn haven van trends en ontwikkelingen in de wereld om mijn haven heen? Hoe verandert de maritieme wereld om ons heen en wat heeft dat voor mij voor gevolgen? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen die Martijn voor u kan beantwoorden. Bij zijn vorige werkgever, Maritime & Transport Business Solutions, heeft hij internationale (Comoren, Nigeria, Guinee) ervaring opgedaan op het gebied van financieel modelleren (F1F9), haalbaarheidsstudies en overslag voorspellingen. 

Voornaamste onderzoeksinteresses

 • Haven- en maritieme economie
 • Internationale haalbaarheidsstudies
 • Maritiem transport en logistiek

Academisch onderwijs

Martijn doceert en begeleidt studenten op bachelor en master niveau. Hij begeleidt studenten bij het schrijven van hun scriptie en geeft colleges in zijn vakgebied haven- en maritieme economie. 

 

  Recente onderzoeksprojecten (selectie van)

  Impact emissie beprijzing op de Nederlandse en Europese zeevaart (2020): Onderzoeksproject om het effect van verschillende 'market-based measures', vormen van emissie beprijzing op de Nederlandse en Europese zeevaart in kaart te brengen.

  Cybersecurity (2020-heden): Onderzoeksproject waarin wij voor het ministerie van Justitie en Veiligheid het maritieme netwerk in kaart gebracht hebben (stakeholders, assets, infrastructuur) en waarin vanuit een cybersecurity perspectief in kaart gebracht is waar risico's en afhankelijkheden in maritieme ketens zitten. 

  Strategische monitor Moerdijk (2019-2020): Onderzoeksproject voor het Havenbedrijf Moerdijk waarin wij een strategische monitor ontwikkeld hebben om de voortgang van de havenstrategie te monitoren. In een kader van SDG's is een uitgebreid aantal indicatoren gemonitord en zijn trends en ontwikkelingen weergegeven. 

  Economische impact laagwater (2019-2020): Onderzoeksproject naar de economische impact van het laagwater in 2018 in Nederland en Duitsland, waarbij niet alleen gekeken werd naar de sector binnenvaart, maar juist ook naar de verladers en de bredere economie.

  Havenmonitor (heden, 2018, 2017 en 2016): Onderzoeksproject naar het economisch belang van de Nederlandse zeehavens. Hoeveel werkzame personen zijn er in de zeehavengebieden en welke toegevoegde waarde leveren deze werkzame personen?

  Binnenhavenmonitor 2019 (2019-2020): Onderzoeksproject naar het economisch belang van de Nederlandse binnenhavens. Hoeveel werkzame personen zijn er in de binnenhavengebieden en welke toegevoegde waarde leveren deze werkzame personen?

  Level Playing Field (2019-2020): Onderzoeksproject naar het level playing field voor de Noord-West Europese zeehavens. Is er sprake van een level playing field of wordt er gebruik gemaakt van (on)mogelijkheden van wetgeving en financiering om bepaalde zeehavens een onnatuurlijk competitief voordeel te geven? 

  Economische impact studie Port of Sohar (2019): Onderzoeksproject om het economisch belang van de haven en freezone van Sohar in kaart te brengen. Gelijkende methodiek aan de jaarlijkse havenmonitor in Nederland, maar in plaats van naar de havens in Nederland wordt naar deze haven in Oman gekeken. Hoeveel werkzame personen zijn er in de zeehaven en welke toegevoegde waarde leveren deze werkzame personen?

  Luchtvrachtmonitor (2019, 2018): Onderzoeksproject om het economisch belang van de luchtvracht sector op Schiphol in kaart te brengen. Gelijkende methodiek aan de jaarlijkse havenmonitor, maar in plaats van naar de havens wordt nu naar de sector luchtvracht gekeken. Hoeveel werkzame personen zijn er en welke toegevoegde waarde leveren deze werkzame personen?

  Tonga (2018): Onderzoeks- en adviesproject om de uitstoot van broeikasgassen van het maritieme vervoer te beperken. Identificatie van een aantal maatregelen die het meest geschikt zijn voor de situatie in Tonga, internationale vergelijking en implementatie support.

  Rijkswaterstaat trends en ontwikkelingen 2030 (2018): Onderzoeks- en adviesproject naar trends en ontwikkelingen in het maritieme transport richting 2030, in het kader van windmolenparken op zee. Wat zijn de ontwikkelingen en welke gevolgen hebben deze voor het aantal – en de grootte – van verschillende soorten schepen.

  Inventarisatie zeevaartprognoses (2018): Onderzoeks- en adviesproject naar zeevaartprognoses en goederenvervoermodellen. Wat zijn de grondslagen en uitgangspunten van verschillende modellen en hoe verhouden verschillende modellen zich tot elkaar?

  Maritieme delta monitor (2018): Bijdrage aan de maritieme delta monitor door middel van een vergelijking tussen het Nederlandse maritieme cluster met andere maritieme clusters in Noord-West Europa te maken. 

  Economische impact studie haven Moerdijk (2018): Onderzoeks- en adviesproject naar het economisch belang van de haven van Moerdijk in verhouding tot de provincie Noord-Brabant. Wat is het relatieve belang van de haven van Moerdijk op verschillende vergelijkingsniveau’s?

  Kaapverdië (2018): Economische en financiële haalbaarheidsstudie voor een cruise terminal in Kaapverdië, inclusief de inbedding van de terminal in de politieke context. Zijn de economische en financiële baten hoog genoeg om de investering te verantwoorden?

  Schiedam (2018): Toekomstverkenning voor Schiedam als maritieme hotspot met potentie. In kaart brengen van huidige haveneconomische en maritieme activiteit en vooruitblik naar de toekomst.

  Westerschelde (2017): Onderzoeks- en adviesproject over de ontwikkelingen in het maritiem vervoer en de economische gevolgen voor de Westerschelde. Hoe ontwikkelt het maritieme vervoer zich op de Westerschelde en wat dit heeft voor gevolgen voor verschillende stakeholders?

  Zuid Holland circulair (2018): Onderzoeks- en adviesproject naar de macro-economische ontwikkelingen in Zuid-Holland in het kader van de circulaire economie. Wat zijn de economische effecten van een in meer of mindere mate ontwikkelende circulaire economie?

  Ballastwater (2018): Onderzoeks- en adviesproject voor het ministerie naar de economische effecten van het ballastwaterverdrag en een mogelijke uitzondering daarop. Wat zijn de economische kosten en baten van een ‘same risk area’?

  Economic Board Zuid-Holland (2017): Onderzoeks- en adviesproject naar het economisch belang van vijf speerpunten in de provincie Zuid-Holland. Hoe belangrijk zijn de vijf gedefinieerde speerpunten ten opzichte van de totale economie van Zuid-Holland?

  Autonoom varen (2017): Onderzoeksproject naar de economische effecten van autonoom varen in de haven van Rotterdam. Wat zijn de economische gevolgen van de trend naar autonome schepen en hoe moet de haven van Rotterdam zich hier op voorbereiden?

  Maritieme Cluster Zuid-Holland (2016-2017): Scenario studie over de toekomst van het maritieme cluster in de provincie Zuid-Holland. De scenario studie wordt gebruikt om de positioneringsstrategie van het maritieme cluster te bepalen.

  Binnenhavenmonitor 2015 (2016): Onderzoeksproject naar het economisch belang van de Nederlandse binnenhavens. Hoeveel werkzame personen zijn er in de binnenhavens en welke toegevoegde waarde leveren deze werkzame personen?

   

  Publicaties

  • Streng, M. en Kuipers, B. (2019) The macro economic impact of autonomous shipping strategies; boek hoofdstuk in “Integration of the maritime supply chain: evolving from collaboration processed to maritime supply chain network"

  • Streng, M. en van Haaren, J. (2018) Groningen Seaports: stabiele groeimotoren in sociaal-economisch uitdagende regio's; in magazine Havenlocaties 2018

  • Streng, M. (2017) Nieuwe motoren voor de binnenhavens; in magazine Havenlocaties 2017

  • Streng, M. en Kuipers, B. (2016) Economische impact binnenhavens blijft op niveau; in magazine Havenlocaties 2016

  • Dupin, C. (March 2013) From slow steaming to speed optimization. Artikel in American Shipper over mijn master scriptie (Thesis title: Slow steaming: an economic assessment of lowering sailing speeds on a supply chain level)

  • Mackor, R. (January 2013) Meer kosten dan opbrengsten. Artikel in Nieuwsblad Transport over mijn master scriptie (Thesis title: Slow steaming: an economic assessment of lowering sailing speeds on a supply chain level)

  • Hailey, R. (January 2013) Shippers ‘lose out in slow steaming’. Artikel in Lloyd's List over mijn master scriptie (Thesis title: Slow steaming: an economic assessment of lowering sailing speeds on a supply chain level)