Erasmus UPT flagship projects

Rotterdam Maritime City

Onderzoek

 • Havenmonitor

  De havenmonitor bepaalt de economische betekenis van de Nederlandse zeehavens, gemeten in o.a. werkgelegenheid en toegevoegde waarde.

 • Economische Verkenning

  In de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) wordt de economie van de Rotterdamse regio in kaart gebracht en wordt vooruit gekeken naar de toekomst.

 • Oeververbinding Amsterdam

  Onderzoek en advies project als onderdeel van de discussie over hoe de verbinding(en) van de noord en zuid oever van het IJ in Amsterdam eruit zouden moeten zien

 • SMARTDEST

  SMARTDEST is een door de EU gefinancierd H2020-onderzoeksproject en heeft tot doel innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor externe effecten veroorzaakt door aan toerisme gerelateerde mobiliteit in steden.

 • Container in de haven van Antwerpen
  Level playing field zeehavens

  Onderzoek naar het level playing field voor Noordwest-Europese zeehavens, waarin gekeken wordt naar de competitieve omstandigheden voor zeehavens en de bedrijven daarin.

 • Opening Mobility Challenge Hoogkwartier
  Mobility Challenge Hoogkwartier

  Monitoring van een mobiliteitsexperiment deelmobiliteit voor bewoners. Het onderzoek laat zien dat het experiment de houding ten opzichte van de auto niet veranderde en dat sprake is van opstartproblemen bij gebruik van de deelmobiliteit.

 • Financiele impact laagwater

  Erasmus UPT heeft twee studies uitgevoerd over de financiele impact van laagwater; een over de impact in 2018 en een over de impact van toekomstige laagwater periodes

 • Transport corridors: case Lake Tanganyika

  Studie naar maritieme transport corridor ontwikkeling en monitoring rondom Lake Tanganyika, Afrika.

 • SmartPort 'VERSnellen modal shift in verslogistiek'.

  Er bleek behoefte aan een onderzoek naar multimodale verbindingen voor versstromen dat zich moet richten op de vraag waarom de vele initiatieven en innovaties nog nooit hebben geleid tot een ‘duurzame’ modal-shift. Dit rapport presenteert de resultaten.

 • MAGPIE

  Het vijf jaar durende MAGPIE project zal de duurzaamheid van Europese havens verbeteren.

 • Vrachtschip in haven
  Onderzoek naar schaal in containerscheepvaart

  Breed onderzoek naar de effecten van schaal op containertransport in opdracht van ‘Seas at risk’. Naast een historische terugblik biedt het onderzoek inzicht in de operationele gevolgen van schaalvergroting van zeeschepen op de containerketen.

  E-mailadres

Onderwijs

 • Leadership in commodity trade and supply networks
  Leadership in Commodity Trade and Supply Networks

  International executive programme for professionals in the commodity trading industry to strengthen leadership and business skills.

 • Maritime Studies Abroad Programme - Nanyang Technological University

  Een tailor-made 4-maands buitenlands studie aanbod op het gebied van maritieme netwerken voor studenten van Nanyang Technological University (NTU) in Singapore

 • Schiphol masterclasses

  Masterclasses met een maatwerk programma waarin vele facetten van luchtvaart aan bod komen.

 • Kruising in een stad bezien van boven
  Master City Developer

  De Master City Developer (MCD) leidt professionals op om een leidende rol te spelen in stedelijke (ontwikkelings)opgaven op gebiedsniveau

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen