Onderzoek

Erasmus UPT's onderzoek richt zich op drie hoofdthema's:

 

Erasmus UPT helpt huidige en toekomstige leiders in haven, logistiek, stad en mobiliteit betere besluiten te nemen. Wij vormen de brug tussen wetenschappelijke kennis en praktijk. Dit doen wij door wetenschappelijk onderzoek toepasbaar te maken zodat u beter navigeert in de complexe wereld van vandaag.

De onderzoeken van Erasmus UPT richten zich op drie thema's:

  1. Stad en regio
  2. Haven en logistiek
  3. Transport en mobiliteit

Naast het werken binnen deze thema's, begeven de experts van Erasmus UPT zich ook constant op de snijvlakken tussen deze thema's. Hierdoor kunnen wij unieke inzichten bieden en verbanden leggen die u toegevoegde waarde opleveren. Dit doen wij zowel op regionaal, nationaal als internationaal niveau. 

Ons onderzoek dient vaak als basis voor strategievorming, onderbouwing van besluiten en economische evaluatie. Zo leggen wij steeds de brug tussen kennis en praktijk. 

Meer weten over onze onderzoeks- en adviesdiensten? Bel nu en plan uw afspraak in!