Floris de Haan MSc

Rotterdam Maritime City

Senior Onderzoeker Luchtvaarteconomie

Portret foto Floris de Haan
E-mailadres
dehaan@ese.eur.nl
Telefoonnummer
+31(0)10 408 1410
Kamer
Woudestein, T-Gebouw, Kamer T19-31
Ruimte
Mandeville Building

Biografie

Als senior onderzoeker luchtvaart richt Floris de Haan MSc zich op complexe vraagstukken waar de luchtvaartindustrie voor staat. Hij adviseert overheden, luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en andere partijen actief in luchtvaart en specifiek luchtvracht. 

Expertise

Floris heeft voor KLM gewerkt waar hij medeverantwoordelijk was voor de inkomstenmaximalisatie van het passagiersnetwerk van KLM. Bij Schiphol Group was Floris belast met de vaststelling van tarieven van gereguleerde activiteiten zoals start- en landingsgelden en security charges. Daarna heeft Floris voor Schiphol de luchtvracht hub ontwikkeld, door ketenpartijen zoals vervoerders en expediteurs aan Schiphol te binden. 

Onderzoeksinteresse

  • Luchtvracht
  • Vraagvoorspelling
  • Netwerk planning
  • Business modellen

Docent Air Transport Economics

Floris de Haan is als docent verbonden aan Erasmus School of Economics (ESE), waar hij het vak Air Transport Economics doceert. Daarnaast begeleidt hij bachelor- en masterstudenten in hun afstudeertraject. Verder is Floris verbonden aan IATA en geeft hij gastcolleges aan de universiteit van Cranfield, waar hij ook promotieonderzoek doet. 

In de media

Over zijn onderzoek en opinie is regelmatig te lezen in gerespecteerde media. Bovendien wordt Floris regelmatig geconsulteerd als expert door diverse media, zowel nationaal als internationaal.

 

 

Recente onderzoeksprojecten

Financiële analyse van Seletar Airport (Civil Aviation Authority of Singapore)

Seletar Airport is de secundaire civiele luchthaven van Singapore en richt zich momenteel vooral op trainingsvluchten, zakenluchtvaart, medische evacuatie, vrachtoperaties en onderhouds-, reparatie- en revisievluchten (MRO). Changi Airport Group beheert Seletar Airport. Naar verwachting zal het commerciële turbopropverkeer van passagiers vanaf eind 2018 van de luchthaven van Changi naar Seletar worden verplaatst. Hiervoor is een nieuw Passenger Terminal Building gebouwd. Op basis van verschillende verkeersscenario's zijn verschillende financiële analyses uitgevoerd. Deze analyses gaven helder inzicht in de toekomstige financiële prestaties van luchthaven Seletar.

Position paper over internationale ontwikkelingen in Aviation (Nederlandse overheid)

Tegen het einde van 2008 veranderde de wereld snel. De olieprijzen waren gezakt tot US $ 150 per vat, en spoorden de industrie aan om op zoek te gaan naar alternatieve brandstoffen en brandstofefficiëntere vliegtuigen en daarmee veranderende netwerkmodellen. Tegelijkertijd was er sprake van consolidatie en groeide de luchtvaart in het Midden-Oosten met dubbele cijfers. Politieke hindernissen, zoals emissiehandel en open skies-overeenkomsten voegden nog meer complexiteit toe. Met deze ontwikkelingen rekening houdend, is een visie geschreven om politici een beter inzicht te geven, evenals een visie op wat deze ontwikkelingen voor de luchtvaart in Nederland en Schiphol in het bijzonder kunnen veroorzaken.

Incrementele kostprijsberekening voor combinatiedragers (klant in VS)

Naar aanleiding van de uitspraken van de DOT (VS) en de EG (EU) over een prijsvaststellingskartel onder luchtvrachtmaatschappijen, was inzicht vereist in de wijze waarop combinatiedragers omgaan met prijsstelling en kostprijsberekening voor hun buikruimte. Door middel van incrementele kostprijsberekeningsmethoden en uitgebreide modelleringsmarges werden bepaald en ondersteunde rechtszaken in de VS.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen