Economische Verkenning Rotterdam 2021

Onderzoekers van Erasmus UPT dragen jaarlijks bij aan de Economische Verkenning Rotterdam (EVR). Jeroen van Haaren en Floris de Haan, beide Senior Onderzoeker bij het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics dragen dit jaar bij aan de EVR. Ze werken daarbij samen met Frank van Oort van de Erasmus School of Economics en onderzoekers Walter Manshanden en Olaf Koops van Neo Observaroty. De EVR geeft inzicht in de belangrijkste cijfers, trends en ontwikkelingen in de Rotterdamse economie. Daarmee is de EVR een onmisbare informatiebron voor bestuurders, ondernemers, studenten en beleidsmakers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Rotterdamse economie.

De economische krimp lijkt mee te vallen, maar is nog steeds aanzienlijk. Dat blijkt uit de EVR, die dinsdag 9 maart 2021 via een livestream werd gepresenteerd vanaf de campus Woudestein. Volgens de laatste cijfers van het CBS ligt de krimp in Rotterdam rond de 3 procent. Aanvankelijk werd gevreesd voor 4,8 procent, maar dat was gebaseerd op CBS-cijfers van november, toen niet alles duidelijk was over de steunmaatregelen en de effecten daarvan. Voor 2021 wordt een lichte groei van 1,1 procent verwacht, maar dat hangt sterk af van hoe lang de pandemie en de lockdown zullen duren. Daarnaast zijn er effecten op de stad. Als het thuiswerken doorzet, zal de stad zich moeten aanpassen. Het lijkt erop dat thuiswerken ook na corona zal blijven bestaan, althans gedeeltelijk. Er zijn veel kantoren in de binnenstad, dus Rotterdam houdt er rekening mee dat thuiswerken na de crisis ook gevolgen zal hebben voor de stad. Minder mensen die in de binnenstad winkelen tijdens hun pauze of na het werk, of die bijvoorbeeld de horeca bezoeken. Hoe kan Rotterdam zijn economie dan toch blijven versterken? In de EVR 2021 analyseren experts, zoals Frank van Oort en Jeroen van Haaren, toekomstige ontwikkelingen.  In een essay door van Haaren en van Oort is samenwerking van Manshanden en Koops benadrukken de schrijvers dat de economische groei al voor de pandemie onder druk stond en dat de versnelde energietransitie het herstel van de coronacrisis op middellange termijn afremt. Ze zien in 2020 een economische teruggang van 4,8%. In 2021 wordt echter een herstel van 1,1% verwacht, wat lager is dan de groei die landelijk wordt verwacht. Dit komt doordat de consumentendienstsector, een van de dragers van de meer evenwichtige groei van Rotterdam, sterk is getroffen door de pandemie. Ook analyseren de onderzoekers het toerisme. Van Haaren en de Haan stellen in het essay dat zij samen met de andere onderzoekers schreven, dat het toerisme, en de werkgelegenheid daarin, sterk afhankelijk is van zakelijke bezoeker Het Rotterdamse toerisme zal door de coronacrisis nog enige tijd onder druk blijven staan. Er is een klein herstel te zien, maar niet zo sterk als in andere grote steden. De auteurs laten zien dat het herstel verschillende vormen aan kan nemen, waarbij de impact bij structurele uitval van toerisme op de werkgelegenheid matig (-3,3%) tot zeer fors kan zijn (-26,1%). Herstelt het toerisme zich echter, dan kan dit zelfs bijdragen aan een breder herstel in de stad.

Download hier de essays.