Erasmus UPT presenteert onderzoek: Rotterdam, thuishaven voor talent

Erasmus UPT heeft onlangs een onderzoek afgerond naar talent en talentprofielen die worden gezocht in de brede Rotterdamse economie en specifiek voor de maritieme sector. Daarnaast hebben we onderzocht welke talentinitiatieven er al lopen. Aan de hand van een vacature-analyse, een survey en interviews concluderen de onderzoekers dat de versnelling van technologische ontwikkelingen zorgt voor veel dynamiek. Met name DevOps innovatie teams zorgen voor versnelling van technologie naar toepassing. De maritieme arbeidsmarkt is internationaal en techniek gedreven. Vakmanschap staat voorop, maar met de juiste cross-over skills kunnen talenten pas echt impact maken in innovatieteams. Er zijn veel initiatieven om talent te vinden, binden, boeien en behouden. Onderwijs, bedrijfsleven en intermediairs weten elkaar goed te vinden, maar initiatieven mogen meer gericht zijn op doelgroep en diversiteit. Dit zorgt voor een grotere talentpool, meer instroom van vrouwelijk talent en zijinstromers in de maritieme sector. Beroepsgemeenschappen kunnen elkaar versterken door via publiek-privaat samenwerking contextrijke leeromgevingen te bouwen en daarbij de crossovers tussen vakmanschap en vaardigheden te borgen in nieuw samengestelde opleidingen. Flexibiliteit en maatwerk is nodig om de behoefte van talentontwikkeling van de mid-professional te ondersteunen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen