Onderzoek level playing field zeehavens van Erasmus UPT gepubliceerd

Als onderdeel van de Havennota 2020-2030 die gisteren door de minister van infrastructuur en waterstaat naar de tweede kamer is gestuurd, is ook de rapportage van Erasmus UPT en Decisio van het onderzoek naar het Level playing field voor Noordwest-Europese zeehavens gepubliceerd. In deze rapportage is voor de Nederlandse, Duitse, Belgische en Franse zeehavens in kaart gebracht hoe de omstandigheden en uitgangspunten zijn voor de zeehavens en de daarin aanwezige bedrijvigheid. Ondanks alle inspanningen die in de diverse landen gedaan wordt is anno 2019 op een aantal aspecten nog steeds sprake van een ongelijk speelveld tussen de zeehavens in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Dit wordt primair veroorzaakt door de hogere overheidsbijdragen -zowel structureel als incidenteel- van Duitsland en België in vergelijking met Nederland en Frankrijk.

 

Het hele rapport kunt u downloaden bij dit bericht. Voor meer informatie over dit rapport kunt u contact opnemen met Martijn Streng. Contactgegevens zijn hier te vinden.

De hele havennota, inclusief begeleidende brief is te vinden op de site van de rjksoverheid: link naar havennota

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen