Toerisme, smartization en sociale duurzaamheid in Europese regio's

Venice

Anna Bornioli & Susan Vermeulen hebben een onderzoek brief gepubliceerd met partners van het European Project over toerisme en smartization processen met betrekking tot sociale duurzaamheid. Deze studie maakt deel uit van het Europese project SMARTDEST gefinancierd door Horizon 2020. Lees hier meer over dit onderzoek!

Er zijn meerdere stedelijke ontwikkelingsstrategieën die worden gebruikt om economische groei te ondersteunen, zoals toerisme en smartization. De impact op maatschappelijke vraagstukken wordt echter zelden meegenomen bij het bekijken van deze ontwikkelingen. Mensen hebben de neiging om de richting van de effecten te bespreken en of er al een effect is.

Om dit te controleren, onderzochten de onderzoekers de effecten van toerisme en smartisatie op het aandeel van de bevolking in armoede met behulp van gegevens van Eurostat, EU-SILC uit 2013 en 2018 voor NUTS2-regio's in euro, waarbij onderscheid werd gemaakt naar leeftijdsgroep en woonplaatstype (bijvoorbeeld wonen in steden, dorpen of plattelandsgebieden).

Diverse associaties

De associaties laten zien dat een lagere toeristische specialisatie geassocieerd is met een lager aandeel van de bevolking in armoede in vergelijking met een gemiddelde toeristische specialisatie. Er is echter geen significant verschil tussen regio's met een "gemiddelde" of "hoge" specialisatie in toerisme. De regio's 'slimheid' wordt negatief geassocieerd met het aandeel armoede. Daarom lijkt een slimmere regio geassocieerd te worden met een kleiner deel van de armoede. De onderzoekers controleerden in het model op factoren, zoals woonlast, regionaal bbp en inkomen voor huur.

Eerste inzichten

Dit model geeft een eerste inzicht in deze vraagstukken. De resultaten benadrukken de complexiteit en uitdagingen bij het vaststellen van duurzame en sociaal rechtvaardige regionale ontwikkelingsstrategieën in Europese toeristische regio's. Het ontbreekt ons echter nog steeds aan voldoende gegevens om verder onderzoek te ondersteunen, maar in de toekomst kunnen er nieuwe relevante gegevensbronnen beschikbaar komen om dit onderzoek voort te zetten.

Het volledige artikel is beschikbaar op https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13683500.2022.2051449?needA…

Betrokken UPT onderzoekers

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen