Wouter Jacobs keynote spreker tijdens CSA-EUR China in focus

Wouter Jacobs geeft op 14 februari 2018 een keynote tijdens het China in Focus seminar van CSA-EUR. Titel van de presentatie is: China’s Belt Road Initiative. Balancing trade or expanding geopolitical clout? In deze presentatie zal Wouter China's Belt Road Initiative (BRI), het vele miljarden kostende infrastructuur investeringsprogramma, ook wel de nieuwe zijde route genoemd, bespreken. Het BRI is exemplarisch voor China's assertieve rol in de wereldhandel en in het stimuleren van (regionale) economische ontwikkeling. Maar aan deze ontwikkeling en uitbreiding van China zitten ook nieuwe geopolitieke werkelijkheden en veiligheidszorgen; hoe hier mee om te gaan?