Data Analytics Scan

Goed voorbereid van start met kunstmatige intelligentie

Heeft uw organisatie data maar bent u benieuwd wat daar meer uit te halen is dan enkel eenvoudige correlaties? Worden in uw organisatie cruciale bedrijfsprocessen gebaseerd op de kennis van een enkele expert en zou u deze kennis meer willen borgen? Data Analytics helpt om structurele inzichten te krijgen in, onder andere, sales, marketing, bezoekers en personeelsdata.

Veel organisaties realiseren zich dat zij over waardevolle data beschikken. Met een goede analyse van die data kan de efficiëntie van operationele processen worden verbeterd of kunnen klanten gerichter kunnen worden benaderd. Maar welke analyses zijn in uw specifieke situatie nuttig én haalbaar?

De Data Analytics Scan™ maakt inzichtelijk welke analyse-oplossingen voor uw organisatie de meeste toegevoegde waarde hebben, gelet op enerzijds uw strategie en businessbehoeften en anderzijds de kwantiteit en kwaliteit van de beschikbare data. Aan de hand van een modelprototype kan worden geïllustreerd welke resultaten u concreet mag verwachten in een vervolgtraject.

De Data Analytics Scan™ kan op verschillende niveaus worden ingestoken, van strategisch tot meer operationeel, afhankelijk van uw wensen en vraagstelling. We beginnen de Data Analytics Scan™ met een inventarisatie van de businessbehoefte. Aan de hand van interviews met belanghebbenden stellen we een strategische roadmap op. Deze interviews maken het verschil tussen de huidige en de gewenste manier van werken inzichtelijk en hoe Data Analytics kan worden ingezet om verandering te realiseren.

In de Data Analytics Scan™:

 • schetsen we de strategische roadmap in relatie tot Data Analytics
 • maken we de vertaalslag naar analytics vraagstukken
 • gaan we na welke data benodigd en beschikbaar zijn om de vraagstukken op te lossen
 • komen we in een workshop tot prioritering van uw doelen en mogelijke analyse-oplossingen
 • stellen we een vervolgonderzoek voor passend bij de situatie van uw organisatie

Zo zorgt de Data Analytics Scan™ dat u goed voorbereid en met een afgebakend vraagstuk de waardevolle informatie uit uw data kunt halen.

Lees meer over:

Analytics & Advisory

 • Forecasting

  Erasmus Q-Intelligence ontwikkelt in de vorm van de software applicatie FCast™ een maatwerk voorspelmodel voor iedere organisatie.
 • Cases

  Wat kan big data analyse voor een organisatie betekenen? Hoe zet je big data in? Wat is het risico van cyber crime? Lees meer over de kansen en bedreigingen voor
 • HR Analytics

  Wat is de samenhang tussen geslacht en beloning? Wat zijn drivers van verzuim binnen de organisatie? Het personeel maakt het verschil voor het realiseren van…
  EQI HR Analytics

Professional Education bij EQI

  Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen