Executive program Strategische kijk op kunstmatige intelligentie

Incompany
Oog van een uil

Wat is de impact van kunstmatige intelligentie op uw businessmodel en op uw organisatie? Welke nieuwe kansen dienen zich aan en met welke risico’s moet u rekening houden? We kijken tijdens dit programma door een strategische bril naar de mogelijkheden om met behulp van kunstmatige intelligentie de huidige manier van werken te verbeteren én nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Daarbij hebben we ook aandacht voor de juridische risico’s en (onbedoelde) ethische consequenties. We bieden u zowel theoretische raamwerken als voorbeelden uit de praktijk die u kunt gebruiken voor uw eigen strategische roadmap.

Het executive program 'Stategische kijk op kunstmatige intelligentie' bieden wij in een in-company versie aan. Dit programma wordt op maat gemaakt voor de specifieke situatie en behoefte van uw organisatie. De belangrijkste bouwstenen komen hieronder aan de orde. 

Intake

Om het programma op maat te maken, willen we eerst inzicht krijgen in uw huidige situatie via een intake. Wat zijn de strategische prioriteiten voor de komende periode en welke rol spelen digitalisering en algoritmisering (kunstmatige intelligentie) daarbij? Hoe ver is de digitale transformatie al gevorderd? Wat is het huidige kennisniveau op dit gebied in uw organisatie? Wie zijn de deelnemers aan de opleiding?

Resultaat & Leerdoelen

Op basis van de intake stellen we de beoogde resultaten en de leerdoelen van de opleiding vast. Te denken valt aan:

  • Het bewustzijn vergroten van de urgentie en de impact van de digitale transformatie en van toepassingen van kunstmatige intelligentie.
  • Leren over onderwerpen als data analytics, kunstmatige intelligentie, digitale businessmodellen en digitaal leiderschap.
  • Deze nieuwe inzichten toepassen om kansen voor uw organisatie te identificeren, zowel op het gebied van verbetering als nieuwe business.
  • Prioriteiten stellen en een roadmap maken voor de komende jaren (horizon meestal 3 tot 5 jaar).
  • Een gemeenschappelijke visie creëren op leiderschap en de noodzakelijke organisatorische veranderingen voor implementatie.

Opzet

Het programma bestaat uit vier onderdelen.

Opzet incompany programma Strategische Kijk op Kunstmatige Intelligentie

Ter voorbereiding vragen wij deelnemers om een aantal artikelen te lezen uit bijvoorbeeld de Harvard Business Review en om aan de hand hiervan in maximaal twee pagina’s een aantal vragen te beantwoorden. Hoe beoordelen zij het tempo van verandering in de sector en de positie van uw organisatie in de sector? En hoe enthousiast zijn de deelnemers persoonlijk over de digitale transformatie?

De eerste module van twee dagen begint met verkenning. Wat is er aan de hand in de wereld om ons heen en welke mogelijkheden ontstaan er door digitalisering en algortimisering? En – heel belangrijk – wat gebeurt er nu al binnen uw organisatie? Is iedereen op de hoogte van de bestaande initiatieven? Ook reiken we een methode aan om een strategisch toekomstbeeld te formuleren en de weg daarnaartoe.

In de periode tussen de eerste en de tweede module vragen we de deelnemers in subgroepen een eigen roadmap naar de toekomst te maken. Iedere roadmap moet minimaal een voorstel opleveren voor business improvement en een voorstel voor new business. Iedere groep heeft in deze periode ook een bijeenkomst (online) met de program director om de voortgang te bespreken en voor extra ondersteuning.

De eerste dag van de tweede module staat vooral in het teken van de presentaties van de subgroepen. Het is boeiend om te zien welke ideeën zijn gegenereerd en waar de overeenkomsten en verschillen zitten. De laatste dag gaat over implementatie en de rol van leiderschap, dat wil zeggen de rol van de deelnemers zelf.

Praktisch

Het programma wordt samengesteld en begeleid door dr. Willem Peter de Ridder in samenwerking met gerenommeerde docenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam en gastsprekers uit de praktijk.

Het programma kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden aangeboden. De kosten worden berekend na de intake.

Ervaringen van deelnemers

"Dit programma heeft mij precies dàt inzicht opgeleverd wat de titel beloofd. In de opzet van het programma zit verpakt dat je op veel verschillende facetten van organisaties inzicht krijgt in wat data analytics te bieden heeft, welke vragen je kunt stellen aan de data-analisten in je bedrijf en welke antwoorden je mag verwachten. Ingekleurd met vele praktijk-voorbeelden op het gebied van logistiek, hrm, risk & control, sales & marketing. De deskundigen die de colleges verzorgen hebben een sterke link met de praktijk en stimuleren ook de cursisten om met elkaar in discussie te gaan. Dat levert extra verdieping op. Nieuwe contacten opgedaan, nieuwe inzichten verkregen. Waardevol."
Brechje Broekhoff, Manager Betaaldiensten Rabobank Nederland


“Dit programma is een must voor iedere executive. Het programma wordt verzorgd door uitstekende docenten met het vermogen om complexe materie toegankelijk te maken en hypes te demystificeren”.
Ivo Winkes, Partner LTP


"Ik heb het afgelopen halfjaar als bijzonder leerzaam, leuk en nuttig ervaren en zou waar mogelijk de contacten graag onderhouden d.m.v. samenwerking in projecten." 
Marc van Aart, Directeur Van. A. Beheer BV

Willem Peter de Ridder over kunstmatige intelligentie

Who's afraid of the algorithms?

Vragen over dit programma? Wij helpen u graag verder.

E-mailadres
opleiding-eqi@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 29 76

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen