Nederlandse Transplantatie Stichting
Optimaliseer de logistieke organisatie

Nederlandse Transplantatie Stichting

Logo Nederlandse Transplantatie Stichting

Het doorrekenen van de logistieke organisatie leidt voor veel bedrijven tot grote inzichten in verbetermogelijkheden voor de bedrijfsvoering. De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is verantwoordelijk voor de coördinatie van orgaantransplantaties. Wanneer een overleden donor beschikbaar komt, wordt een omvangrijke logistieke procedure in gang gezet om de beschikbare organen zo snel mogelijk te alloceren en te transplanteren. De logistieke organisatie is ingericht op regio-indelingen voor transplantatiecoördinatoren, uitnameteams, etcetera. De NTS wil samen met het veld van donatie- en transplantatieprofessionals weten of en hoe de historisch gegroeide regio-indelingen en afspraken kunnen worden verbeterd.

Erasmus Q-Intelligence rekent de logistieke organisatie door binnen een simulatiemodel op basis van historische data. Naast de huidige situatie worden enkele alternatieve scenario’s voor de logistieke organisatie geconstrueerd en doorgerekend. Dit doen zij in nauwe samenwerking met Erasmus School of Health Policy & Management alsmede met transplantatieprofessionals.

De doorrekening van de logistieke organisatie geeft inzicht in de verbetermogelijkheden ten opzichte van de huidige praktijk van de NTS. Door middel van gerichte beleidsaanpassingen is het mogelijk incidentele logistieke problemen te vermijden, kosten te besparen, en de belasting voor betrokken professionals omlaag te brengen. Deze informatie stelt de NTS in staat weloverwogen beleidskeuzes te nemen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

E-mailadres
Telefoon
010 - 408 11 68